בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי וחברת שגריר ודחה עתירה שהגישו שלוש חברות מתחרות העוסקות בתחום אבזור רכבי נכים. בעתירה דרשו החברות להוציא צווי מניעה זמניים כנגד ההתקשרות של המוסד לביטוח לאומי עם חברת שגריר, אשר זכתה במכרז למתן שירותי דרך וגרירה לרכבי מוגבלים בניידות, וכנגד מסירת פרטי הנכים לידי שגריר. 

העתירה הוגשה לאחר שבשנת 2021 רכשה שגריר את השליטה בחברת "א.צ.מ אבזור וציוד מכוניות", שהינה המתחרה של 3 העותרות בתחום אבזור רכבים לנכים. 3 העותרות טענו כי כעת, מששגריר רכשה את א.צ.מ הרי שמסירת פרטי הנכים להם יש רכבים לידי שגריר תפגע בתחרות על מתן השירות לרכבים אלה.

בית המשפט קיבל את טענות עו"ד מיכל רומנו ברטהולץ ממשרד שרקון, בן-עמי, אשר ושות', שייצגה את הביטוח הלאומי, לפיהן "לא ניתן להעלות על הדעת מצב בו בשל תחרות עסקית כזו או אחרת יופקרו הנכים זכאי הניידות בצידי הדרכים". לדברי בית המשפט, "התחרות האמיתית אינה על שמות הלקוחות אלא על איכות השירות הניתן להם ואיכות הקשר עימם".