בית המשפט העליון דחה היום (חמישי), ברוב דעות, את ערעורו של שמעון קופר שהורשע ברציחתן של אשתו הראשונה אורית קופר ז"ל בשנת 1994 ואשתו השלישית ג'ני מור חיים ז"ל בשנת 2009. על קופר נגזרו שני מאסרי עולם ופיצויים בגובה של 510 אלף שקלים.

בסמוך למתן ההחלטה ציין עו"ד יאיר חמודות, מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, אשר ניהל את ההליך בעליון: "בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות כי יש לדחות את הערעור שהגיש קופר על כל חלקיו, וחיזק את החלטת בית המשפט המחוזי שקופר פעל מתוך מניעים רומנטיים וכלכליים".

"דחיית הערעור הינה אבן דרך נוספת במאבק באלימות נגד נשים, והוא מהווה תמרור אזהרה לאותם הנאשמים אשר מאמינים כי רצח הינו 'פתרון קסם' לכל בעיותיהם. אנחנו מקווים שהחלטת בית המשפט העליון שהביא לסיומו של ההליך יביא נחמה מסוימת למשפחות המנוחות אורית קופר וג'ני מור חיים ז"ל", ציין. 

השופט י' אלרון, אשר כתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי יש להותיר על כנה את הרשעת קופר ברציחת אשתו השלישית ג'ני ז"ל וסבר, בדעת מיעוט, כי יש לזכות את קופר מחמת הספק מההרשעה בגין רציחתה של אשתו הראשונה, אורית ז"ל. 1994. השופטים י' עמית וג' קרא הצטרפו למסקנתו של השופט י' אלרון בכל הנוגע לרציחתה של ג'ני ז"ל וקבעו בדעת רוב כי יש להותיר על כנה אף את הרשעת המערער ברצח אורית ז"ל.