משפטו של יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו התחדש הבוקר (שני) בתיקי האלפים. בחלקו הראשון של הדיון נמשכה החקירה הנגדית, המוגדרת כהשלמת חקירה, של עורך דינו של נתניהו בעז בן צור, שממשיך לעמת את עד המדינה שלמה פילבר עם דברים שאמר בחקירות המשטרה ובחקירתו הראשית.

בפתח הדיון שאל עו"ד בן צור את פילבר: "כשהגעת לפרקליטות התייעצת עם עורכי הדין שלך? דברתם על הסכם עד מדינה?". פילבר השיב: "לא זוכר משהו ספציפי". סנגורו של נתניהו הדגיש כי הנושא עלה, ופילבר אישר חלקית. מעולם לא האשמתי אותה בחוסר יושר, אני עושה מאמצים עליאיים לא להיגרר למקומות". עוד אמר פיבלר כי "המפגשים עם אנשי משרד המשפטים כמעט לא עלו במשטרה". 

עדכונים שוטפים:

14:00:  

השופט בר-עם לפילבר על פגישת ההנחייה: "שאדוני נותן סימנים, זה מחזק בדרך כלל את אמיתות הגירסה. אבל שהוא לא בטוח בסימנים שהוא נתן במקום אחר יש לזה משמעות גם לגירסה שהוא נותן כאן".  פילבר: "אני מבין מה שאדוני אומר".

11:45: פילבר: "בעיני נתניהו אתרי האינטרנט אף פעם לא היו נחשבים". 

9:55: עו"ד תירוש: "העובדה שהעד עשה איתחול מחדש עם הנגבי, לצד דברים, אתחול מחדש זה מילה שלו מהמשטרה, הדברים האלה שהשר נכנס, בדק, ישב, הסביר, נמצא בוהדעותיו במשטרה, ההנחה שחברי מניח שנעשה מחטף או הוסתר, אם העד אמר בריענון דברים שאמר במשטרה לא מחויבים לרשום במסמך. אפשר לראות שבסעיף 7 העד אומר - ברית גנבים זה ברית אינטרסים, כותבים מה שאומר, לא משנה אם תומך או לא תומך בכתב האישום, זה הבל הבלים".

עו"ד חן: "הבל הבלים?". עו"ד תירוש: "הבל הבלים, להגיד שכותבים דברים שנוחים רק לתביעה, הבל הבלים".

עו"ד חן: אני מבקש להגיב, הבל הבלים נאמר עלי. לא כך צריכה לדבר התביעה. הנוחה תשתית לדרך חקירה של התביעה.שלמה פילבר (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)שלמה פילבר (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בהמשך היום, עורכי דינו של נתניהו צפויים לטעון כי חקירתו לא נעשתה על פי החוק: "חוק היסוד קובע כי לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש ממשלה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. היועץ הוא הגורם המוסמך והבלעדי להחליט על פתיחתה של חקירה נגד ראש ממשלה. הסכמת היועץ נדרשת אף לצורך בדיקה מקדימה לבחינת החלטתו לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה".

עוד הם יטענו כי הפרקליטות ניסתה לגייס את פילבר, אז מנכ"ל משרד התקשורת, כעד מדינה נגד נתניהו, כבר בשנת 2017, ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה.