הדיון בתיקי האלפים: התובעת, עו"ד תירוש, תחקור היום (רביעי) בחקירה נוספת את עד המדינה שלמה פילבר, זאת לאחר שאתמול הסתיימה חקירתו הנגדית, בידי סנגורו של יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו, עו"ד בעז בן צור. המשמעות היא, כי אם לא יהיו דחיות נוספת, השבוע צפויה להסתיים עדותו.

בפתח החקירה אתמול, אחרי שהראיות החפציות שללו את האפשרות לקיום פגישת הנחייה בין התאריכים שפילבר העיד לגביהם לאחר מינויו, איש  פילבר כי לא התקיימה פגישת הנחייה עם נתניהו גם לפני המינוי.

אתמול, לקראת סוף הדיון ביקשה מפילבר ראש ההרכב השופטת רבקה פרידמן־פלדמן להבהיר את גרסתו לגבי פגישת ההנחיה. "הדברים שאמרתי במשטרה הם הדברים המלאים", השיב. פילבר שב והסביר כי במהלך פגישתו עם נתניהו אכן עלה נושא המחירים של בזק והסוגיה שהעסיקה את בזק ושאול אלוביץ'. הוא הבין שנתניהו העביר לו מסר לא לעצור את התחרות, אך למתן את ירידת המחירים שתיטיב עם בזק, והוא עשה זאת באמצעות תנועת ידו. בכך חזר פילבר לגרסתו המקורית, שממנה נסוג במהלך עדותו בבית המשפט.