שנה וארבעה חודשים מהגשת בקשה נגד חייב, בית משפט הורה לבקשת בא כוח החייב, עו"ד יעקב תורג'מן על סיום הליך חדלות פירעון בצו הפטר חלוט לחייב וזאת למרות שהוא לא ששילם מאום לחובות לא בהליך ולא בצו ההפטר.

לפני כשנה, ניתן צו לפתיחת הליכים בעניין החייב ולא הושת עליו צו תשלומים ומונה עורך דין נאמן ליישום הליכי חדלות פירעון, לחייב לא נקבע צו תשלומים. לאחר שבא כוחו של החייב עו"ד תורג'מן החל במשא ומתן עם הנאמן והממונה, הוגשה הצעת ממונה המפרטת את נתוניו האישיים של החייב ומצבו הבריאותי והתייחסה גם לנסיבות היווצרות החובות. מנתוני הדו״ח עלה כי לא ניתן לגבש לחייב כל תכנית לשיקום כלכלי, שממילא לא יוכל לקיים.

עורך הדין יעקב תורג'מן (צילום: יח''צ)עורך הדין יעקב תורג'מן (צילום: יח''צ)

בית המשפט קיבל את הדברים וקבע לאחר עיון בדו״ח הממונה ולאחר ששמע את  הצדדים בדיון, על מתן צו שיקום כלכלי, במסגרתו יינתן ליחיד צו הפטר חלוט מכל חובותיו לאלתר, כאשר כל ההליכים שנפתחו נגדו, בטרם מתן צו לפתיחת הליכים, ייסגרו, וכן כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב טרם מתן הצו, יסגרו. החייב יפתח דף חדש בחייו ויחל בחיים חדשים ללא חובות עיקולים והגבלות.

הכתבה באדיבות פורטל המשפט obiter.co.il