תיק 4,000: שאול ואיריס אלוביץ׳ הגישו הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בירושלים את בקשתם להגנה מן הצדק. בבקשה, האוחזת למעלה מ-200 עמודים, סוקרים בני הזוג אלוביץ׳ את ריבוי האירועים אשר ממחישים, לטענתם, כיצד חקירת תיק 4000, למן ימי החקירה הראשונים, החל בשלב תפיסות הרכוש והמעצרים, דרך תרגילי החקירה וגיוס עדי המדינה, ועד לניהול ההוכחות בבית המשפט, נוהלה "תוך ראיית מנהרה מוטה, נפסדת ומעוולת, באופן חריג, שיטתי וחסר תקדים בחומרתו". 

הזוג אלוביץ' ביקש לאסור את ביצוע השלמת החקירה בתיק 4000
מכה לפרקליטות: השופטת סירבה לאשר את עסקת הטיעון עם יורוקום בתיק 4000

לחצו כאן וקבלו את עיתון מעריב לחודש מתנה למצטרפים חדשים>>> 

בני הזוג אלוביץ׳ מצביעים בבקשתם על הצטברותה של מסה קריטית של פגמים, כך לדבריהם, שלפיה הגשת כתב האישום וניהול ההליך הפלילי נגדם "עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, ומחייבת את הפעלת דוקטרינת ההגנה מן הצדק בעניינם".

הגנה מן הצדק היא טענת הגנה במשפט פלילי, אשר קבלתה על ידי בית המשפט מביאה לביטול כתב אישום או חלקים ממנו או לעיכוב ההליך המשפטי. שלוש הסיבות להגנה מן הצדק הן אכיפה בררנית, שימוש בסוכן מדיח, והתמהמהות רבה בהגשת כתב האישום או בהעברת חומרי חקירה, באופן המקשה על הנאשם להגן על עצמו.