החלטה דרמטית: בג"ץ אסר היום (ראשון) על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להתערב בניהול פעולות המשטרה וקבע כי על השר להימנע ממתן הוראות אופרטיביות למשטרה, בין במישרין ובין בעקיפין, במיוחד לגבי מחאות והפגנות כנגד השלטון. 

ארגוני זכויות אדם ליועמ"שית: "אסרי על בן גביר להתערב באכיפה של המשטרה"
המפכ"ל הנחה את ניצבי המשטרה: "אל תדברו עם בן גביר ללא אישורי"

ההחלטה התקבלה לאחר שורה של עתירות שהוגשו כנגד השר בן גביר וכן החלטת היועמ"שית להקפיא את הדחתו של מפקד מחוז תל אביב עליה הורה בן גביר במטרה לבחון את חוקיות המינוי. 

לחצו כאן וקבלו את עיתון מעריב לחודש מתנה למצטרפים חדשים<<<

בהחלטת בג"ץ נכתב: "שתי בקשות למתן צו ביניים האוסר על השר לביטחון לאומי להתערב בעבודת המשטרה בדרך של מתן הוראות והנחיות בכל הנוגע למימוש זכות ההפגנה וחופש המחאה. אתמקד אפוא בכך, ואיני נדרש, במסגרת הדיונית הנוכחית, לדון באירועים הפרטניים שתוארו ונטענו בבקשות.

"לאחר שעיינתי בבקשות ובתגובת היועצת המשפטית לממשלה, שאליה צורפה תגובתו-עמדתו של השר, מצאתי שלמעשה קיימת הסכמה בין כל הצדדים כי השר רשאי להתוות מדיניות ועקרונות כלליים עבור משטרת ישראל, לרבות ביחס להפגנות ולחסימה ופינוי של צירי תנועה. כך, אציין כי הן השר והן היועצת המשפטית לממשלה, נסמכו על חוות הדעת של עו"ד מררי מיום 9.7.2019.

החלטת בג''ץ בעניין בן גביר by maariv on Scribd

"מנגד, וכפי שציין השר עצמו בתגובתו "שיקול הדעת על אופן הפעלת הכוח, מסור למפקדים בשטח". דומה אפוא כי גם כאן קיימת הסכמה בין כל הצדדים. ברי כי השר אינו רשאי להתערב בפרטי הביצוע האופרטיבי של המדיניות האמורה, ואינו רשאי ליתן הנחיות קונקרטיות אגב התרחשותם של אירועים פרטניים. עניינים ופרטים אלה נתונים לשיקול הדעת  המבצעי-האופרטיבי של הדרגים המקצועיים של המשטרה והמפקדים בשטח, על פי הנסיבות המשתנות והתנאים בשטח".

"מכאן, שאין השר רשאי ליתן הנחיות מבצעיות בדבר הדרכים ליישום מדיניותו, אופן השימוש בכוח באירוע כזה או אחר, דרכי השימוש בכוח, האמצעים לפיזור הפגנות, התנאים הנוגעים לזמן, למקום ולאופן עריכת האירוע וכיו"ב. על מנת למנוע מחלוקות בעתיד, הרי שגם "אזכור" של המדיניות במהלך אירוע מבצעי קונקרטי שעה שזה עודנו מתנהל, עלול להתפרש כהנחיה אופרטיבית".

"ובקיצור, מהאמור לעיל עולה כי על השר להימנע ממתן הוראות אופרטיביות למשטרה, בין במישרין ובין בעקיפין, והדברים נכונים במיוחד לגבי מחאות והפגנות כנגד השלטון. משהובהרו והוסכמו העקרונות, חזקה כי כך ינהגו כלל המעורבים, וממילא לא נדרשת הוצאתם של צווי ביניים".

התנועה לאיכות השלטון בתגובה להחלטת השופט עמית לאסור על בן גביר להתערב בעבודת המשטרה: "בן גביר מתנהל כמו אנרכיסט, ולא צריכה להיות לו זכות כניסה אל קודש הקודשים של עבודת משטרת ישראל. בכל יום שעובר אנו נחשפים יותר ויותר לכאוס שבן גביר מחולל במשטרה. מטרתו המוצהרת אינה לשמור על אזרחי ישראל, אלא לעורר כאוס ואנרכיה ברחובות. טוב עשה בית המשפט שהבין זאת, והחליט למנוע מבן גביר להמשיך להרוס את מרקם החיים בישראל, ולעורר כאוס ומדון".

שר המורשת הרב עמיחי אליהו: "‏החלטת בג"ץ שלא לאפשר לשר בן גביר להתוות מדיניות למשטרת ישראל ולפקח על יישומה, מוכיחה ומזכירה לנו כמה חשובה הרפורמה המשפטית. זו לא דמוקרטיה! עצמאות מערכת המשפט חשובה, אך לא פחות מכך חשוב ליצור איזונים ובלמים, העם בחר משילות, וזה מה שהוא יקבל".

התנועה למען איכות השלטון מסרה בתגובה להחלטה, כי "בן גביר מתנהל כמו אנרכיסט, ולא צריכה להיות לו זכות כניסה אל קודש הקודשים של עבודת משטרת ישראל. בכל יום שעובר אנו נחשפים יותר ויותר לכאוס שבן גביר מחולל במשטרה. מטרתו המוצהרת אינה לשמור על אזרחי ישראל, אלא לעורר כאוס ואנרכיה ברחובות. טוב עשה בית המשפט שהבין זאת, והחליט למנוע מבן גביר להמשיך להרוס את מרקם החיים בישראל, ולעורר כאוס ומדון".

האגודה לזכויות האזרח שהגישה את הבקשה לצו הביניים מסרה: "בית המשפט הבהיר בצורה ברורה לשר בן גביר את גבולות התפקיד שלו: אין לשר סמכות להתערב בהתנהלות המשטרה בהפגנות. נמשיך ונעקוב אחר בן גביר והאופן שבו הוא נוהג ולא נהסס לחזור לבית המשפט אם נראה שהוא ממשיך לשמש כמפכ"ל-על במטרה לחסל את ההפגנות. אירועי הימים האחרונים מוכיחים כי יש למנוע מהשר לקבוע מדיניות בנושא רגיש כמו הפגנות".