במחקר שנערך אמש (רביעי) ע"י חברת מודיעין עסקי 'באזילה', שבחן את השיח סביב ההפגנות נגד הממשלה ברשתות החברתיות, נמצא כי 31% מכמות ותוכן השיח ברשת סביב ההפגנות נגד הממשלה שנדגמו בתאריכים 30.3-2.4 הינם בעלי סנטימנט שלילי. אל מולם נמצאו 24% מכמות ותוכן השיח שנדגמו באותם תאריכים כבעלי סנטימנט חיובי.

במחקר נמצא כי השיח השלילי אודות ההפגנות נגד הממשלה נבע בין היתר מטענות לפיהן ההפגנות פוגעות בשחרור החטופים, מהתנגדות להפגנות לשחרור החטופים בטענה שהן למעשה הפגנות נגד הממשלה ומטענות לפיהן ההפגנות מחזקות את האויב ומחלישות את הלחימה.

לעומת זאת, בין הסיבות לשיח החיובי היו תמיכה על רקע תחושת חוסר שביעות רצון מתפקוד ראש הממשלה וההנהגה, תמיכה על רקע רצון להביא לשחרור החטופים ועל רצון להכריז על מועד בחירות.

מסיכום ומתובנות המחקר עלה כי שיח שלילי ו/או חיובי נמצא בעיקר בדיונים בזירת הרשתות החברתיות, בעוד שיח מאוזן נפוץ יותר בדיונים בזירת הכתבות. 

זאת ועוד, ניתוח השיח מעלה כי ציבור הגולשים מתוסכל. שני הצדדים, הן מתנגדי ההפגנות והן המפגינים עצמם, שותפים לתחושה של התעלמות שיטתית ומתמשכת מהטענות שלהם, מה שמביא לעלייה בחוסר הסובלנות והאלימות המילולית.