המטה הכללי יביא בימים הקרובים לאישור הדרג המדיני את התוכנית הרב שנתית גדעון, הכוללת מודל פנסיה חדש לאנשי קבע. לאחר יומיים שבהם המטכ"ל קיים דיונים מסכמים, החליט הרמטכ"ל על קיצוץ דרמטי בפיקוד הצבא, והורה לשנות את מערך הפיקוד לקיצוץ שיחול כבר בתקופה הקרובה, ללא קשר לאישור הדרג המדיני של התוכנית הרב שנתית.

בין היתר, צה"ל יקצץ באופן דרמטי במערכי הצנזורה הצבאית, הגששים, הרבנות, חיל החינוך, מחלקת למדעי ההתנהגות והפרקליטות הצבאית. כמו כן, גורם בכיר בצה"ל אומר היום כי מבחינת הצבא נכון וראוי שגוף אחר ייקח על עצמו את מימון התחנות הצבאיות: "אנחנו לא חושבים שצריכים לסגור את התחנות, אבל בעידן כזה ראוי שהתקשורת תבקר את הצבא, זה תפקידה, ויש פה ניגוד עניינים בנושא של התחנות האלו. הן צריכות לעבור לגוף אחר". יום קודם לכן אמר שר הביטחון משה בוגי יעלון בתדרוך לכתבים צבאיים, כי "אם היה צריך להתקיים היום דיון בנושא גלי צה"ל, התחנה לא הייתה קמה, אולם בעידן דמוקרטי ופלורליזם, לא צריך לפגוע בשידור הציבורי". יצוין כי  מדובר בתקצוב שנתי של 20 מיליון שקל לתחנות.
 
בשבוע הקרוב צפוי משרד הביטחון בכלל והצבא בפרט לצאת לקרב נוסף מול דעת הקהל ומול פקידי האוצר לקראת אישור תקציב המדינה וכחלק מכך החליט הרמטכ"ל להפשיל שרוולים ולתת דוגמא ובעיקר להראות כי צה"ל לא נשאר אדיש לצרכי החברה ולפיכך החליט הרמטכ"ל עוד בטרם אישור התקציב על קיצוץ דרמטי בשיעור כוח האדם ובתקני הפיקוד הבכיר במטה הצבא. ראשית יפוטרו כבר עד סוף השנה עוד 2000 אנשי קבע וצה"ל יצמצם את סד"כ הקבע ל- 40 אלף משרתים. לפי גורם בכיר בצה"ל המפוטרים כבר קיבלו הודעה על סיום שירותם הצבאי. בנוסף החליט הרמטכ"ל על סגירה של החטיבה מרחבית בצה"ל.

גורם בכיר אישר כי מדובר ככל הנראה בחטמ"ר ערבה באוגדה 80 בפיקוד הדרום. גם פיקוד העורף ייפרד ממספר אנשי קבע ובקרוב יוחלט על סגירת אחד מהמחוזות. מטות צה"ל יקצצו תקנים וכל קצין מטה יפקד מעתה על חמישה פקודים ולא שלושה כפי שהיה עד היום. החלק הארי של הקיצוץ יבוא בחיתוך דרמטי של 25 אחוז במספר מערכים עורפיים ובהם הצנזורה הצבאית, הרבנות, הפרקליטות הצבאית, חיל החינוך, ומערך הייעוץ הכלכלי של הרמטכ"ל.

מערך נוסף שיספוג קיצות משמעותי הוא מערך הגששים בצה"ל. לאור ההתפתחות הטכנולוגית ופריסת האיסוף בצה"ל הוחלט להשאיר גששים רק בתפקידים מיוחדים. כמו כן 300 נהגי בט"ש בקבע ישוחררו ואת מקומם יתפסו נהגים בסדיר. גורם בכיר בצה"ל הסביר כי רוב ההחלטות אין צריכות אישור של הדרג המדיני למעט תר"ש גדעון שעליו מקווים בצה"ל תתקיים הצבעה בימים הקרובים וכך יוכל הצבא לראשונה מזה שנים רבות לצאת לתוכנית חומש החל מינואר הקרוב.