שלב נוסף במעבר צה"ל לדרום. משרד הביטחון פרסם היום (שלישי) את שלב המיון המוקדם לקראת הפצת המכרז להקמת קריית המודיעין ליד הישוב עומר שליד באר שבע. הפרויקט יפעל בשיטת מיקור חוץ, כשהמימון, התכנון, ההקמה והתפעול ימסרו לזכיין שיזכה במכרז לתקופה של 25 שנים. מדובר במכרז של מיליארדי שקלים, שנחשב למרכזי במיזם הלאומי של מעבר צה"ל לדרום.המיון המוקדם צפוי להסתיים ברבעון הראשון של 2017 והיציאה למכרז צפויה ברבעון השלישי של אותה שנה. אכלוס הקריה צפוי להתחיל בסוף 2022. בסיום המהלך, כ-80% מאנשי אגף המודיעין ישרתו בדרום.קריית המודיעין תוקם על שטח של כ-2,500 דונם, מתוכם כ-350 אלף מטרים רבועים בנויים. הבניה והתפעול יאופיינו בחדשנות תכנונית, תשתיות מתקדמות ויעילות אנרגטית. לקריה יעברו מרבית יחידות אמ"ן, אשר יפנו שטחים באזורי הביקוש בגוש דן. פינוי השטחים מהווה חלק מתכנית רב-שנתית של ממשלת ישראל לטובת קידום פתרון בעיית הדיור ושדרוג תשתיות בנגב, בכל תחומי החיים.הדמיה של קריית המודיעיןהדמיה של קריית המודיעיןבימים אלו מסיים משרד הביטחון את הקמת קריית ההדרכה, יחד עם אכלוסה המלא ותפעולה באמצעות הזכיין שזכה במכרז. במקביל, מתקיים תהליך המכרז להקמה ותפעול של קריית התקשוב הטכנולוגית בבאר שבע, כאשר התהליך המרכזי אמור להסתיים בסוף 2017. יודגש כי משרד הביטחון נערך לעמוד ביעדי הזמן שהתחייב להם למימוש הקמת הבסיסים ומעבר היחידות.