שר הביטחון, אביגדור ליברמן, ממשיך בצעדיו כנגד הרב יגאל לוינשטיין, אשר התבטא בצורה קשה נגד גיוס חיילות לצה"ל ואופן השירות שלהן. מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף (במיל.) אודי אדם, הודיע היום (רביעי) לרב אלי סדן, ראש מוסדות בני דוד וראש ישיבת ההסדר, כי הוא זומן לשימוע, שיתקיים ביום חמישי הבא. ביטול ההיתר למכינה צפוי לגרום לצעדים חריפים מאוד כלפי המתגייסים דרכה. 

במכתב שנשלח נכתב כי "בכוונת שר הביטחון להסיר את ישיבת ההסדר בעלי מרשימת ישיבות ההסדר המוכרות, זאת אלא אם יימסר לשר הביטחון כי פעילותו של הרב יגאל לוינשטיין בישיבת ההסדר, כרב, מורה ומחנך תופסק לאלתר. כפי שנמסר לכם, הן בתכתובות קודמות והן בשיחות שקוימו עמכם, ההשתלחויות הקשות, החוזרות ונשנות, של הרב יגאל לוינשטיין, נגד נשים המשרתות בצה"ל ונגד אוכלוסיות אחרות של משרתים, פוגעות פגיעה קשה בצה"ל ובאוכלוסיות המשרתות בו, בערכי צה"ל ומדינת ישראל וכן בסמכות מפקדי צה"ל, בלכידות השירות ובפיקוד על המשרתים.

"הכללתו של הרב לוינשטיין בסגל ישיבת ההסדר, מעלה חשש כי חניכי הישיבה, שכידוע הינם חיילי צה"ל בשירות משולב, נחשפים לדעות האמורות הפוגמות במטרות הלימודים בישיבת ההסדר ובתכנית הלימודים שלה, אשר אמורה לחנך לשירות ערכי ומלא בצה"ל וכיבוד הפיקוד של צה"ל וכלל המשרתים בו. התכנים שהובאו על ידי הרב לוינשטיין בהשתלוחויותיו המאורות בצה"ל ובמשרתים בו, אינם דברים ששר הביטחון ומערכת הביטחון סבורים כי על תלמידי ישיבת ההסדר ותלמידי המכינה הקדם צבאית לשמוע במסגרת לימודיהם, לא מבחינת תוכנם ולא מבחינת סגנונם".

לאחר מכן כתב האלוף אדם: "כידוע, בשל התבטויות הרב לוינשטיין לפני מספר חודשים, ערכתי עימו שיחת בירור, שבה השתתפת, ולמרות זאת, בשבועות האחרונים התוועדנו להמשך ההתנהגות האמורה ואף ביתר שאת ולגבי אוכלוסיות נוספות. לפני כשבוע, ובעקבות ההתבטאויות האמורות, פנה השר לרב לוינשטיין ודרש את התנצלותו ועזיבת תפקידיו במוסדות עלי, אולם עד כה, בחר הרב שלא לעשות כן". 

"בנוסף, בכוונת שר הביטחון לבטל את ההבחנה הנהוגה היום בין מוסדות בני דוד עלי לבין המכינות הקדם צבאיות האחרות בעניין אי ההגבלה של המכינה במכסות דחיית שירות לחניכים בשנה ב', ובמכסות המעבר של החניכים בתוך מסודות עלי ולמוסדות אחרים, בשל הפגיעה בשיוויון אל מול כלל המכינות הקדם צבאיות המוכרות בעניין הזה. אשר על כן, נתבקשתי על ידי שר הביטחון להזמינך לשימוע בפנינו בטרם קבלת החלטה בסוגיות האמורות. על מנת שתוכל להשמיע טענותיך בעניין".