בבית המשפט המחוזי בתל אביב צפוי להתקיים היום (ראשון) בשעה 09:00 בבוקר דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד משרד הביטחון, לפרסום הדוח הסופי של ועדת שמגר, כפי שהוגש לממשלה ולשר הביטחון. הוועדה, שבראשה עמד נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר, עסקה במדיניות הישראלית בנוגע לפדיון שבויים וחטופים, ולפרסום המלצות הוועדה שהוקמה לגיבוש מדיניות בניהול מו"מ עתידי בנושא חטופים ונעדרים בישראל, ובמהלך הדיון, הצנזורית הראשית, תת אלוף אריאלה בן אברהם תחקר ע"י יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד אליעד שרגא.

בעתירה, שהוגשה באוגוסט 2016 נכתב כי "חרף חשיבותן הרבה של המלצות הוועדה, שהוגשו ב-2012 אחרי 4 שנים של דיונים, אלה מעולם לא פורסמו לציבור- אף לא בחלקן. מהודעות לעיתונות שמסרה הוועדה, עלה כי הדו"ח עוסק בהמלצות פרוצדורליות שנוגעות למהות הגוף המטפל, ולסוגיה הרחבה של ניהול מו"מ". עוד הדגישה התנועה בעתירה כי "על המדינה מוטלת החובה להוכיח שקיים חשש ממשי לפגיעה בביטחון המדינה המונע את פרסום הדו"ח, שעוסק בסוגיית השבת פדויים- נושא המעסיק את עם ישראל לדורותיו עוד מקדמת דנא. לאחרונה, עניין ציבורי זה התעצם לאור השיח הציבורי להשבת השבויים המוחזקים, ככל הנראה, ע"י ארגון החמאס בעזה, סגן הדר גולדין ז"ל וסמ"ר אורון שאול ז"ל, והאזרחים אברה מנגיסטו והישאם א-סייד.

"גורמים בממשלה מנסים למסמס את הדוח". אליעד שרגא, צילום: הדס פרוש, פלאש 90"גורמים בממשלה מנסים למסמס את הדוח". אליעד שרגא, צילום: הדס פרוש, פלאש 90

עו"ד תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון טוען כי "מדובר באחד הדוחות החשובים ביותר שנכתבו בשנים האחרונות, וקשה לחמוק מהחשש שמא גורמים בממשלה מנסים למסמס אותו ולהפכו לאות מתה ולא רלוונטית. נזכיר כי שר הביטחון ושרת המשפטים התבטאו לאחרונה בכך שהדו"ח חייב לעלות לדיון בממשלה. אנו סבורים כי חשיפתו לעיני הציבור מהווה צעד חשוב בקידום הדיון בו ובאימוץ חלקים ממנו בעתיד, תוך קביעה לראשונה של מדיניות ברורה בסוגיית הטיפול בנעדרים ושבויים".