נחשפה חוליה בת ארבעה חשודים שפגעו באופן שיטתי בפרטיותם של מאות אלפי חיילים משוחררים ואזרחים אשר מידע אישי רגיש אודותיהם הוצא מתוך מאגר מידע של יחידת מיטב בצה"ל. במסגרת החקירה שנוהלה על ידי מחלקת האכיפה ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, התגלה מערך שבראשו עמדו שני אזרחים, אשר נעזרו בשניים נוספים, שהיו חיילים בתקופה בה נאסף המידע, להם הייתה גישה למערכות אלה ואשר דרכם התקבלו רשימות ובהן מידע אודות ילידי 1988-1993, שהיו באותה תקופה לקראת שירות צבאי. החוליה הקימה מערך סחר במידע אישי המבוסס על רשימות שהתקבלו ממערכות המידע של יחידת מיטב.

עוד על פי הממצאים, בין השנים 2011-2014 החשודים סרקו את הרשימות, ופיתחו תוכנה באמצעותה יצרו קשר עם חיילים, אזרחים ובני משפחה, לצורך שיחות שיווקיות. בנוסף, המידע נמכר לצדדים שלישיים. 

החשודים פעלו כך במשך מספר שנים, עד שהתקבלו תלונות רבות של אזרחים על שיחות שעוררו את חשדם. המתלוננים, שרובם שוחררו מצה"ל לפני שנים, ציינו כי הגורמים כינו עצמם "המרכז לחיילים משוחררים" או "יעוץ והכוונה לחיילים משוחררים" והציעו להם שלל שירותים ומוצרים בתנאים מועדפים. חלק מהמתלוננים אף מסרו כי הגורמים ידעו עליהם פרטיים אישיים רגישים כגון קיומה של אזרחות נוספת.

אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, אמר: "אנחנו מזהים, לצערנו, כי גם בארגונים בהם אמורה להיות מודעות מוגברת לחשיבות שבשמירה על מידע רגיש  אין די הקפדה על מילוי הוראות הדין בתחום הגנת המידע האישי. כאשר מידע נאסף מאנשים על פי חוק, במסגרת שירותם הצבאי, ולא נמסר מרצונם, מוטלת על הארגון חובה ציבורית מוגברת בשמירה על הפרטיות שלהם. הרשות להגנת הפרטיות רואה בחומרה יתרה עבירות פרטיות נגד קטינים, כפי שארע במקרה זה ותמשיך לאכוף הוראות אלה בכל מקום בו נעשה סחר בלתי חוקי במידע אישי".