ועדת מבקר הפנים של צה"ל, בראשות תא"ל במיל' אילן הררי, שבחנה את מוכנות כוחות היבשה למלחמה נוכח  דוח הביקורת החריף של נציב קבילות החיילים, אלוף במיל' יצחק בריק, קבעה כי כוחות היבשה של צה"ל נמצאים בכשירות ובמוכנות למלחמה וכי אין תרבות שקר בצבא.
בהתחשב בפערים שכן נמצאו בביקורת ובצורך להתעצמות נוספת של זרוע היבשה, המליצה הוועדה על מתן תקציב חיצוני של כ־2 מיליארד שקלים בשנה במהלך חמש השנים הקרובות, שיתווסף לתקציב הביטחון. אלוף במיל' אבי מזרחי, שהיה חבר בוועדה יחד עם אלוף במיל' דורון אלמוג, אמר: "יש תהום פעורה בין מה שאני אומר והוועדה קבעה אל מול המסקנות של בריק". 
 
מבקר צה"ל, שהציג בפני הכתבים הצבאיים את הדוח, אמר: "מצאנו שיפור משמעותי בכשירות ובמוכנות של כוחות היבשה למלחמה, הנובע בין השאר משינוי סדרי העדיפויות בתוך הצבא וממהלכים פנימיים שנעשו בתוך צה"ל". 

עם זאת הבהיר הררי: "מצאנו פערים המחייבים טיפול נרחב כדי להגיע למוכנות מבצעית מיטבית". בין הפערים שמצאה הוועדה:
* חוסר באלפי משאיות להובלת תחמושת וציוד בזמן מלחמה ומובילים לכלים המשוריינים של צה"ל.
* חוסר בתחמושת ובימי מילואים לאימון המילואים. סביבת אימונים שאינה מדמה באופן מספק את שדה הקרב.
* פערי איוש בקרב הקצינים תומכי הלחימה. קשיים בהשארת קצונה איכותית בצה"ל בדרג הקצונה הזוטרה.
* פערים בהטמעת הטכנולוגיה של מערכות השליטה והבקרה שבה צה"ל משתמש  באימונים ובלחימה, במיוחד הטמעה ברמה נמוכה בגדודי החי"ר וההנדסה במילואים.
* במחסני החירום - מחסור משמעותי במספר ובאיכות של חיילים סדירים; צורך מיידי לשפר את התגמול לנגדי הלוגיסטיקה בימ"חים.
פערים גדולים ברפואת השגרה בצה"ל.
חלק מהלקחים, לצד נושאים נוספים הנידונים בחלק הסודי של הדוח, עוסקים  בפערים שאליהם התייחס גם אלוף במיל' בריק. ההבדל הגדול הוא שהררי ומזרחי סבורים שהמסקנות של בריק לא נמדדו בכלים של ביקורת, לעומת דוח הוועדה, הסבורה שחומרת הפערים אינה גדולה וכי נעשים סדרי עדיפויות נכונים, לאור תפיסה נכונה של ניהול סיכונים לעומת צרכים אחרים.
אלוף במיל' מזרחי אמר: "בריק איננו הנער ההולנדי ששם את האצבע בסכר. ביקשתי לדבר איתו והוא סירב להיפגש. הדוח שלו מבוסס על שגיאות. בגלל שיש לבריק את עיטור העוז ממלחמת יום הכיפורים, אז הוא צודק? אני צריך להתנצל שנולדתי אחריו? זה לא מגיע לרמטכ"ל, זה לא מגיע לצבא, שתמיד יהיו בו חוסרים ולא משנה כמה כסף ייתנו לו. אני מדבר מדם לבי".
למרות הביקורת הקשה של מזרחי אין  להתעלם מהעובדה שבריק העלה לסדר היום נקודות חשובות שיש מקום לדון בהן. יחידת המבקר ביצעה את הביקורת שלה והגיעה למסקנות אופרטיביות שספק אם הייתה ממליצה עליהן בנקודת זמן זאת. 
ועוד הערה: במפגש משותף עם הכתבים הצבאיים, שבו אנשי הגוף המבקר מסבירים יחד עם הקצינים המבוקרים את מסקנות הביקורת, יש יותר מבעיה של נראות. זו גם בעיה של מהות.