צה"ל מפרסם את תיעוד רשת הקשר ממטוס "בז" F-15 בו היו שני טייסים, סרן י' הטייס וסגן ר' הנווט, והתרחשה בו תקלה נדירה במהלכה חופת המטוס המכסה על התא בו הם שוהים התנתקה והשאירה אותם חשופים לרוח האדירה שהכתה בהם. למרות הסיטואציה הלא פשוטה, והעובדה שהתקשו לשמוע אחד את השני, הצליחו השניים להנחית את המטוס בשלום בבסיס נבטים. מפקד חיל-האוויר, אלוף עמיקם נורקין, הנחה על עצירת טיסות האימונים במטוסי קרב מסוג F-15 עד לסיום התחקיר והפקת הלקחים.תחילתו של האירוע בליל רביעי במהלך גיחת אימונים שגרתית, כאשר המטוס שהה כ-15 קילומטר צפונית לבסיס נבטים, בגובה שלושים אלף רגל (כתשעה קילומטרים מעל גובה פני הים). מדובר בתקלה נדירה ביותר ומעטים המקרים בה תועדה בארץ כאשר הדבר מתרחש בהפתעה וללא שום אזהרה מוקדמת. בעולם כולו מוכרים שלושה אירועים בלבד בארבעים השנים האחרונות המטוס מהסוג הזה.החופה התנתקה בצורה מלאה תוך שנשמע רעש גדול ומכת רוח מכה בטייסים לצד תנאי קור קיצוניים של כ-45 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. על פי הנחיות חיל האוויר במקרה מסוג זה יש להנחית את המטוס במקום הקרוב ביותר. בחיל ציינו כי "הצוות פעל באומץ לב, בקור רוח, בתכליתיות ובמקצועיות תוך עבודת צוות, אמון הדדי ועמידה בתנאים פיזיים קשים. הצוות נחת בשלום ולאחר בדיקה רפואית נקבע כי מצבם טוב". הצוות פעל על פי סדר פעולות כאשר בראשונה הנמיך את הכיסא, על מנת להקל על השפעות תנאי מזג האוויר בגבהים הללו. הטייס הקטין מהירות והם צעקו אחד לשני, על מנת להבין את מצבם אחד של השני. הטייס דיווח לבקר על התקלה החריגה. תהליך הנחיתה עצמו היה מורכב אבל לאחר שמקטינים את מהירות המטוס האפשרות להנחית בשלום את המטוס גדלה.בחיל האוויר אמרו כי "נבדקים כל ההיבטים הטכניים של האירוע שכאמור הוא חריג מאוד ומה הגורם לתקלה הזו. אנחנו נמצאים כבר עכשיו בקשר עם היצרן האמריקאי להבין את מהות התקלה ומה המקור שלה. מטוס הבז לאחר שינויים והתאמות שעבר במהלך השנים עדיין נחשב כמטוס משמעותי ביותר במערך הקרב של חיל האוויר. האירוע הטכני החריג הסתיים בשלום קודם כל בגלל הרמה הגבוהה שהפגינו אנשי הצוות. החקירה הטכנית בעיצומה ורק המערך הזה מקורקע".