מסקנות תחקיר האירועים שהביאו למותו של לוחם חטיבת הנחל, אביתר יוספי בן ה-20 מגבעת שמואל, בנחל חילזון, פורסמו הערב (ראשון). מותו של יוספי נגרם במהלך ניווט בדד במסגרת שבוע מסכם פרט של גדס"ר צנחנים שבוצע במהלך לילה גשום ב-7 בינואר השנה. בתחקיר נקבע כי אופן הכנת האימון חרג מפקודות הצבא, לא תאם את מאפייני סדרת האימון, לווה בתקלות רבות ובוצע בסטנדרט נמוך שאופיין בחוסר ירידה לפרטים.

בעקבות התחקיר החליט הרמטכ"ל כי תירשם נזיפה פיקודית למפקד חטיבת הצנחנים. כמו כן, הרמטכ"ל החליט שיודחו מתפקידם מפקד הגדוד (קצין בדרגת סגן-אלוף), מפקד המגמה (קצין בדרגת רב-סרן), מפקד הפלוגה (קצין בדרגת סרן), סגן מפקד הפלוגה (קצין בדרגת סגן) ומפקד הצוות (קצין בדרגת סגן). חקירת מצ"ח בנושא עודנה מתנהלת.

לפי התחקיר, ההחלטה לצאת לאימון בצבר תנאים (מזג אוויר, תנאי השטח, עומס פיזי ומנטלי) שהעלו את רמת מורכבות האימון וסיכוניו, מבלי שבוצעו צעדים נדרשים להתמודדות עם תנאים אלה, תרמה גם היא לאירוע. 

הלווייתו של יוספי. צילום: פלאש 90


במהלך הניווט - משבר אמון בין המפקדים לחיילים

צוות התחקיר מצא שלושים חריגות לפחות מפקודות הצבא בהתנהלות המפקדים בהכנת האימון ובמהלכו. החייל שהיה יחד עם אביתר דיווח כי נאלץ לחצות במהלך הניווט את נחל חילזון עשר פעמים. 
 
התמונה שעולה מהתחקיר מציגה כי במהלך הניווט נוצר משבר אמון בין המפקדים לחיילים. המפקדים לא היו מוכנים לקבל את דיווחי החיילים כי תנאי השטח אינם מאפשרים את ביצוע הניווט. כעשרה חיילים שהתקבצו יחד במהלך הניווט טענו בשלב מוקדם יותר שצריך להפסיקו, אבל החפ"ק לא קיבל את טענתם.

מעבר לפרטים הללו שמצוינים בתחקיר הקשה, יש נקודה נוספת שאינה מצוינת ונבדקת  בחקירת המצ"ח, והוא הפער בדיווחים של חלק מהמפקדים מיד לאחר האירוע, לעומת המסקנות העובדתיות שעולות גם ממסקנות ועדת הבדיקה.
 

בצה"ל ציינו כי ההחלטה להמשיך באימון על אף תמרורי האזהרה הרבים שהתעוררו במהלכו הביאה למעשה לאובדן שליטה של מפקדי האימון על מצב החיילים בשטח. כמו כן, תהליך הכנת האימון ואופן ביצעו בשטח לא כלל את פעולות החניכה והבקרה המקצועית הנדרשות מתוקף האחריות הנדרשת ממפקדים. התנהלות שרשרת הפיקוד באירוע, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם המצופה ממפקדים בצה"ל היא זאת שיצרה את התנאים שהובילו לתוצאה הטראגית. 
 
במסגרת התחקיר הורה הרמטכ"ל על שורת הנחיות מערכתיות לשיפור המענה הבטיחותי ביחידות צה"ל בכלל וביחידות המיוחדות בפרט, שימומשו בהובלת סגן הרמטכ"ל וזרוע היבשה באופן מידי. בנוסף, הנחה הרמטכ"ל שכל יחידות צה"ל יקיימו במהלך החודש הקרוב השתלמות בת יומיים שתעסוק בבטיחות בכלל ובטיחות באימונים בפרט. 

הרמטכ"ל: "התנהגות לא ערכית של חלק משרשרת הפיקוד"

 
בסיכום התחקיר ציין הרמטכ"ל כי "מדובר באירוע קשה ביותר שבסופו תוצאה טראגית אשר שורשיה בסדרת תקלות ושגיאות בהכנת האימון ובאופן מימושו תוך התנהגות לא מקצועית של כל שרשרת הפיקוד והתנהגות לא ערכית של חלק משרשרת הפיקוד, שהובילו להתפרקות מסגרת האימון לנגד עיניי המפקדים ומבלי שעשו דבר למנוע זאת".

עוד הוסיף: "הביטוי המרכזי לאחריות מפקדי צה"ל לחיי אנשיהם הן המקצועיות והדייקנות שבהן עליהם לגשת לביצוע כל משימה קטנה או גדולה, בשגרה או במלחמה. באירוע הנידון לא נהגו המפקדים לאורך כל השרשת ב"חרדת קודש" המצופה מהם בתכנון האימון ובאופן הניהול שלו. בהתנהגות מעין זו ולתקלות הנובעות מאי ביצוע פקודות, חוסר מקצועיות וחוסר משמעת אין מקום בצה"ל ועלינו לפעול באופן גורף על מנת למגרם".