רק 3% מתוך המתמיינים לקורס חובלים מגיעים לסיומו – כך עולה מנתונים שפרסם צה”ל על מסיימי מחזור 139 של הקורס היוקרתי. עוד עולה כי בהליך המיונים, על כל צוער לעבור 97 מבחנים, והציון הממוצע של העוברים אותם הוא 90.

מהנתונים עולה עוד כי כשני שלישים מתוך הצוערים גרים במרכז, וכי כ־43% ממסיימי הקורס גרים בערים. רובם הגדול - יותר מ־96% - הם ילידי הארץ, וכ־79% בוגרי תנועות נוער שונות. רוב הצוערים הגיעו ממגמות ריאליות בתיכון.

בקורס הם חולקו לשלוש מגמות: שיט, הגדולה מביניהן, שאליה הגיעו כ־61% מהצוערים; מגמת אלקטרוניקה, השנייה בגודלה, שאליה הגיעו 25% מהצוערים; ומגמת המכונה, הקטנה מבין השלוש, שאליה הגיעו רק כ־14% מהחובלים.

סא”ל א"ל, מפקד בית הספר לקצינים, אמר שהוא בטוח כי בוגרי הקורס יובילו את הזרוע ליעדים ולהישגים חדשים ואיחל למסיימי הקורס: “צאו לעולם, הפליגו למרחבים, וחיזרו הביתה בשלום”.