נמשכים נסיונות החדרת פלאפונים לתוך בתי הסוהר הביטחוניים. סוהרים בכלא עופר סיכלו ביומיים האחרונים שני ניסיונות להבריח טלפונים סלולריים לתוך כותלי הכלא בתוך גופם של צעירים המשויכים לארגוני טרור שונים. עם קבלתם למעצר בבית הסוהר ׳עופר׳ עוררו העצורים את חשדם של הסוהרים ולאחר תחקור ובדיקה פלטו מגופם סה״כ 12 פלאפונים. נפתחו כנגדם תיקי חקירה והם הועברו לבידוד עם כניסתם למעצר. מפקד בית סוהר ׳עופר׳, גונדר משנה רפי ג׳נה, אמר כי "הנסיונות להחדיר פלאפונים וציוד אסור לבית סוהר עופר ממשיכים כל העת ובכל דרך. בעזרת חיישנות ועבודה מקצועית של הסוהרים אנו מסכלים את הנסיונות להחדרת הטל״סים ומונעים את המשך הכוונות הפח״ע מתוך בית הסוהר".

משירות בתי הסוהר, נמסר כי מדובר בתופעה שכיחה יחסית שבה מה שמכונה ״עצורי רקק״ נעצרים בעבירות שוליות במטרה להישלח לתוך הכלא. העצורים, שברובם צעירים או קטינים, מביאים עצמם להיעצר ע״י כוחות הביטחון בעבירות שוליות כשבתוך גופם מוסלקים טל״סים. מטרתם או מטרת השולח שלהם היא להצליח ולהחדיר את המכשירים שבגופם לתוך האגפים ולהעביר את הטל״סים לאסירים ביטחוניים בתוך הכלא ולהשתמש בהם להכוונת פח״ע.

"אנו מזהים בתקופה האחרונה עלייה בנסיונות החדרת טלפונים סלולריים לבתי הכלא בדרכים שונות, לרבות בתוך הגוף. מתחילת שנת 2019 נתפסו ע״י סוהרי שב״ס 168 מכשירי פלאפון שיועדו לשימוש אסירים ביטחוניים", נמסר.