בצה"ל קבעו יעד חדש להגדלת מספר החיילות הדתיות – לגייס בתוך שלוש שנים 40% מהבנות הדתיות הלומדות במסגרת החינוך הממלכתי־דתי (חמ"ד). 
 על פי נתוני צה"ל, מספר הבנות הדתיות המתגייסות עומד על כ־2,500 - כ־27% מכלל הבנות בגיל הגיוס שלמדו במסגרת חינוכית המוכרת כדתית. חשוב להדגיש כי בצה"ל החזירו לאחרונה את שיטת ספירת הבנות הדתיות כפי שהייתה נהוגה בעבר: בחינת מדדי הגיוס תתבסס אך ורק על בנות דתיות שלמדו במסגרת דתית, בלי בנות נוספות המצהירות על דתיותן לפני הגיוס או במהלכו אך משרתות בכל מקרה בצה"ל.
 

מספר הבנות הדתיות היום בצבא הולך וגדל וכך גם הדומיננטיות שלהן בתפקידי הקצונה ובתפקידים איכותיים. אחד השינויים המשמעותיים בתחום הזה הוא שיותר ויותר בנות מגיעות מאולפנות איכותיות, ששיעור המתגייסות לצה"ל מהן בעבר היה נמוך. בצה"ל משוכנעים שניתן להגדיל עוד יותר את מגמת העלייה בשירות של הבנות הדתיות.

נתון נוסף שיש בידי צה"ל מצביע על כך שמדי שנה יש כ־1,000 צעירות דתיות לפני גיוס המנהלות קשר ברמות שונות עם צבא לגבי האפשריות לגיוס לשירות צבאי, אך בסופו של דבר בוחרות בשירות לאומי מסיבות שונות. מאחר שבצה"ל מעוניינים מאוד בשירות של בנות דתיות, הם מתכוונים להתמודד עם מגמה זו בעיקר באמצעות הצעות אטרקטיביות שיוצעו למתגייסות ויכללו מסלולי שירות שונים, תפקידים מרתקים, וגם הגדלת מספר המסגרות המשותפות של מתגייסות המגיעות יחד מהאזרחות.