מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת על הליכי קבלת ההחלטות לגבי הצטיידות בתותחים חדשים מתוצרת אלביט בעלות של מיליארדי שקלים. בדו"ח שפורסם היום (שני) נטען, בין היתר, כי זרוע היבשה בצה"ל לא בחנה במסגרת עבודת המטה לקידום ההצטיידות של תותחים, מערך שהוא בעל משמעויות מבצעיות ארוכות טווח ועלותו הכספית גבוהה. בביקורת נטען, כי בשנת 2014 בוטלה הדגמה בארץ של התותח הגרמני שהיה המתחרה העיקרי לתותח הנבחר מאלביט. 

מהביקורת עולה, כי נושאים מהותיים שהיו אמורים לתמוך בקבלת ההחלטות בנוגע ליציאה לפרויקט, לא נבדקו, בהם מקומה של האש הארטילרית בתמרון הצבאי כיום, ההישג המערכתי הנדרש ממערך התותחים ויעילותו. בנוסף, נמצא כי הוועדה המטכ"לית שהייתה אמורה להציג לסגן הרמטכ"ל ולרמטכ"ל תמונה מלאה, לא הציגה להם היבטים מבצעיים הקשורים בין היתר לערך התרומה המבצעית שתופק מהחלפת התותחים. עוד נטען בביקורת, כי במרץ 2014 החליטו במפא"ת ובזרוע היבשה (ז"י) על ביטול ההדגמה של תותח AGM בישראל. 

בדו"ח נטען עוד, כי המל"ל לא הציג לקבינט ניתוח חלופות שאינן תותחים ומפא"ת הציג למל"ל ולקבינט הערכת מחיר של תותח AGM שהייתה כפולה מזו שהייתה בידיו. "נוכח הליקויים העולים מביקורת זו, על מערכת הביטחון להקפיד על ביצוע עבודת מטה סדורה ויסודית ועל הצגת מידע מדויק ומלא למקבלי ההחלטות", ממליץ המבקר.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "הוועדה לבחירת מפתחים במפא"ת בחנה במשך חודשים ארוכים את כל החלופות האפשריות למימוש פרוייקט הפיתוח וההצטיידות בתותח העתידי של צה"ל. לאחר שקיבלה חוות דעת מקצועיות מכל הגורמים הרלוונטיים ונפגש עם תעשיות וסקרה פרוייקטים של תותחים בחו"ל, הגישה הוועדה מסמך מסווג עב כרס, שבו המליצה לממש את הפרוייקט במפעל התותחים של אלביט מערכות (סולתם לשעבר) שהינו היחיד במדינת ישראל בעל היכולת לספק את המערכות על פי הדרישות המבצעיות של צה"ל. המלצות הוועדה ואישורן נעשו על פי כל דין והפרויקט נמצא בעיצומו".