זרוע היבשה בצה"ל אינה מבצעת בקרה על שמירת הכשירות להתמודדות עם תרחיש של חומרי לחימה כימיים בחזית, כך מתריע היום (שני) מבקר המדינה בדוח ביקורת על מוכנות ללחימה בחזית תחת איום חומרי לחימה כימיים. לטענת המבקר, גדודי האב"ך אינם מתאמנים כנדרש, מה שפוגע במוכנות שלהם. 

מבקר המדינה ממליץ, כי צה"ל, בהובלת מפקד זרוע היבשה, יפעל לשיפור המוכנות של היחידות הלוחמות, במערך הסדיר ובמערך המילואים, להתמודד עם האיום הכימי, במסגרת הביטחון השוטף ובעת מלחמה. עוד הוא ממליץ שזרוע היבשה בהובלת קצין ההנדסה הראשי, תפעל לצמצום הפערים במוכנותם של גדודי האב"ך ושתיעשה עבודת המטה בנושא ההתמודדות עם איומי לוחמה כימית.

בדוח צויין, כי ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולחן הכנסת ולא לפרסם נתונים מסויימים מהדוח וזאת, בנימוק של שמירה על ביטחון המדינה, לאור זאת, הדוח המתפרסם לציבור הוא לאחר הליך החיסיון. 

מצה"ל נמסר בתגובה כי הוא לומד את ממצאי הדוח, וכבר החל לתקן את הליקויים לאחר קבלת טיוטת הדוח, הן במטה והן בשטח. בנושא שילוב האיום הכימי באימוני יחידות השדה, נמסר כי זרוע היבשה תבצע בקרה על אופן שיפור המוכנות של היחידות הלוחמות, בסדיר ובמילואים. בנוסף, אגף המבצעים עדכן והפיץ פקודה המגדירה מענה לפעילות חבלנית עוינת משולבת בחומרי לחימה כימיים בגבולות. זרוע היבשה תבצע בקרה על הכשירות המבצעית של האוגדות כפי שמנחה הפקודה. סוגיית האחריות על משק הציוד הביולוגי כימי תסוכם במסגרת עבודת מטה אותה הנחה סגן הרמטכ"ל לבצע עד קיץ 2021.
 
בהתייחס לממצאים המועלים בדוח בנושא משקפי אב"ך למרכיבי משקפיים, אומרים בצה"ל כי הממצאים נכונים וצה"ל החל בתיקונם. במהלך 2019-2018 חודש מכרז אביזרי ראייה בין צה"ל לספק אזרחי, אולם המכרז לא כלל משקפי אב"ך. לנוכח זאת, החלה עבודת מטה לעדכון המכרז והוספת ניפוק משקפי אב"ך, ובכך יינתן מענה לפער.
 
בנוסף, צה"ל העלה במידה ניכרת את כשירות המערכות הייעודיות - אמצעי הטיהור המרכזי של גדודי האב"ך הנמנים עם גדודי הסיוע הקרבי ביבשה. עוד אומרים בצבא, כי בכל הפיקודים המרחביים ישנן פקודות המגדירות את האיום הכימי, כוחות הכוננות, לוחות הזמנים והמשימות והם פועלים בהתאם לפקודות אלה.