מפקד המחלקה של הטנק שביצע ירי בשגגה לעבר רצועת עזה מוקדם יותר החודש נשפט היום (חמישי) על ידי מפקד הגדוד וקיבל עונש של שבעה ימי מחבוש בפועל בגין כשלים בהתנהלותו הפיקודית ובנושא הבטיחות.

הקצין נשפט לאחר שממצאי התחקיר העלו כי מדובר באירוע חמור בו אירעו מספר כשלים, תקלות ושגיאות בהתנהלות המפקדים ובהיבטי בטיחות. מסקנות התחקיר היא שהמפקדים לא פעלו לפי הנהלים הנדרשים, טרם קיום התרגיל ובמהלכו, דבר שהוביל להבנה מוטעית של הכוח כי מדובר באירוע אמת. 

כמו כן, גם מפקד הפלוגה וסגן מפקד הפלוגה נשפטו על ידי מפקד החטיבה על אחריותם הכוללת לאירוע, וכן על חלקו של סגן מפקד הפלוגה באי מימוש הפקודות המחייבות. הקצינים נדונו ל-14 ימי מחבוש על תנאי.

כזכור, התחקיר הראשוני העלה כי הירי שבוצע בשוגג נבע כתוצאה מהבנה מוטעית כי מדובר באירוע אמת, ובעקבות כך נורה פגז אחד שפגע במבנה, במהלך תרגיל עלייה לתעסוקה מבצעית. מצה"ל נמסר כי זוהתה פגיעה במבנה נטוש וכי לא ידוע על נפגעים. 

יש לציין כי גם בחודש שעבר ביצע טנק צה"לי ירי אחר בשוגג, כתוצאה מאי הבנה בין המפקדים ברשת הקשר. ל"מעריב" נודע כי הלוחמים עלו עם טנקים לעמדת הירי ואחד מהם, קצין המשמש כמפקד הטנק, ירה פגז לעבר עמדה לא מאוישת של חמאס, ללא אישור. במקרה הנוכחי לא מדובר באותו הגדוד.