פרשת "התיק השקוף": בבית הדין הצבאי בקריה בתל אביב התקיים היום (שני) הדיון בהתרת פרסום פרטיו של קצין המודיעין שנמצא מת בתאו בכלא, ובמהלכו החליטה התביעה הצבאית להעמיד לעיונם של הורי הקצין את כתב האישום המלא, למעט השחרות נקודתיות, לאחר שההורים ביקשו לעכב את ההחלטה בבקשה לצמצם את צו איסור הפרסום על הפרשה. הודעת התביעה נמסרה במהלך הדיון שהתקיים בפני נשיא בית הדין דורון פיילס, לאחר שהוריו של הקצין ביקשו לעכב את החלטתו של בית הדין בבקשה לצמצום צו איסור הפרסום שהוגשה הלילה על ידי התובע הצבאי. הדיון נדחה ויתחדש מאוחר יותר היום לאחר שמשפחתו של הקצין תעודכן ביחס לתוכן שנאסר בפרסום בנוגע לחקירת מותו של בנה.

עוה"ד ירון חנין, שמייצג את כלי התקשורת שביקשו להתיר לפרסום את הפרשה, אמר בדיון כי "עדיין לא השמענו את טענותינו לגבי האישומים. אנו סבורים שאין מקום לצו איסור פרסום גורף וסבורים שעדיין לא הוצג נימוק שמצדיק צא"פ כה גורף. אנו מבקשים את פרסום נסיבות מותו של הקצין לרבות תנאי כליאתו ופרטיו ובעניין הזה אני מבין שהתביעה הצבאית שבשלב הראשון ביקשה וקבלה צא"פ, הגישה בקשה לביטול צא"פ גורף ואנחנו תומכים בבקשה. אני לא יודע מה עמדת פרקליט המשפחה ואחרי שיפרט אתייחס לזה".

סגן התובע הצבאי הראשי סא"ל מתן סולומש שמייצג את התביעה הצבאית טען כי "החקירה נמצאת בשלב מתקדם יחסי ולנוכח פעולות שכבר בוצעו לא קיים עוד חשש לשיבוש חקירה במידה המצדיקה צא"פ. ביחס לתיק מטכ"ל ביקשנו לאסור פרטים שממילא אסורים בפרסום באותם תיקים. נוכל להציג במעמד צד אחד פרטים על התפתחות החקירה".

עוה"ד בני קוזניץ שייצג את הקצין עד מותו ומייצג כעת את משפחתו, אמר כי "נקבע דיון למחר בשאלה הזו וקבעתי פגישה עם חבריי (מהפרקליטות) דיון להיום כדי שיציגו להורים את פרטי החקירה. בלילה קיבלתי הודעה לחוצה שמבקשים לקבוע דיון בהול להתיר דברים לפרסום שאולי הם שקריים, כי הם לא יודעים מה הולך להיות מפורסם. אולי יתפרסמו דברים מהחקירה בשעה שההורים לא עודכנו בחקירה. מה הבעיה לחכות כמה שעות כי אולי הדיון יהיה מיותר? השהות נועדה לקיים את הפגישה ולחדש את הדיון לאחר מכן".

השופט סא"ל חיים בלילטי אמר כי "הדיון נקבע כי לדעתה של התביעה אין מקום יותר לצא"פ והתכנסו לכאן לצורך הזה היום. עלתה מחשבה שנכון לקיים דיון מאוחד כי כל הצדדים כבר התכנסו כאן. הדברים יכולים להיפתר לאור הפגישה שאמורה להתקיים היום".

נציג התביעה סולומש: "ראוי לקבל החלטה מלאה ומושכלת ולקיים דיון במעמד צד אחד. אכן קבענו פגישה עם המשפחה ואין לה קשר לצו איסור הפרסום".

בית הדין הצבאי בקריה בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני)
בית הדין הצבאי בקריה בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני)

עוה"ד חנין טען כי "בתחילת הדרך התביעה הצבאית ביקשה צא"פ גורף על נסיבות המוות. נציג המשפחה לא הגיש בקשה דומה. בעקבות זאת כלי התקשורת הגישו בקשה לביטול צא"פ בנושא נסיבות המוות. לאחר זמן לא רב מסיבות כאלה ואחרות בגלל פרסומים בתקשורת התביעה הצבאית הגיעה למסקנה שאין עוד צורף בצא"פ וביקשה לבטל אותו. התביעה אומרת שלא קיים עוד חשש לשיבוש חקירה שמצדיק להותיר את צו איסור הפרסום על כנו ובנסיבות האלה אין שום בסיס חוקי שהצו יישאר על כנו. אם המשפחה מבקשת שהות כדי שלא תקרא על נסיבות המוות בעיתון או שתקבל את זה בצורה מסודרת - לזה לא נתנגד מבחינת הוגנות ונאפשר שהות קצרה, אבל אם הכוונה היא לתת להם חומרי חקירה שיעברו על זה לא נסכים, כי עם כל הכבוד למשפחה - יש את עקרון פומביות הדיון וזה לא רלוונטי".

השופט בלילטי: "מציע לצדדים לאפשר לתובע להתייחס בצורה חופשית לנושא הצא"פ ואז ישחררו את הצדדים לקיים דיון ונתכנס לדיון בהמשך היום להחלטה".

לאחר מכן קבע השופט כי "טרם הוסר צא"פ אשר עליו הורה בית הדין ועל דעת הצדדים יתחדש הדיון בפניי בשעה מאוחרת יותר היום על מנת לאפשר שיח בין בא כוח הורי המנוח לבין התביעה הצבאית, ביחס לתוכן שנאסר בפרסום בדבר חקירת מותו המצער של בנם ז"ל. לאור רצון בית הדין לקבל מידע הנוגע לתוכן האסור בפרסום בשלב זה טרם קיום דיון לגוף ההצדקה, להוסיף ולאסור מידע זה בפרסום, אני רואה צורך להמשיך את הדיון בדלתיים סגורות בנוכחות התביעה הצבאית אשר ביקשה בתחילה הוצאת צו איסור פרסום ובנוכחות בא כוח הורי המנוח. בהמשך ככל שיידרש, תינתן אפשרות לעו"ד חנין, בא כוחם של כלי התקשורת, להתייחס לגופם של דברים".

תיק התביעה במשפט הקצין שמת בכלא (צילום: אבשלום ששוני)
תיק התביעה במשפט הקצין שמת בכלא (צילום: אבשלום ששוני)

מוקדם יותר אמר עורך הדין קוזניץ כי "כמי שליווה את הקצין החל מיום מעצרו ועד למותו הטרגי, למדתי להכיר בחור ערכי, מלח הארץ, שבעיניו עשה כל שביכולתו וכישרונו לצורך הגנה על ביטחון המדינה".

בשיחה עם כתבים ציין עורך הדין כי "בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים והוא חקירת המוות, אנו מבינים שיש עדיין דברים שאנו לא יכולים לדעת. עם זאת המשפחה מצפה שבכל הנוגע לחקירת המוות, בניגוד לאירועים הביטחוניים שמיוחסים לו, הם יקבלו את מלוא המידע. אנו מחכים לפגישה עם הפרקליטות ומשם אנחנו נוכל להבין מה אנו יודעים ומה לא".

עוד ציין קוזניץ, כי "היו דברים שאפשר היה לחשוף למשפחה, אנחנו מבינים שכבר היום הם ייראו את כתב האישום במלואו ונראה". לדבריו, "היו עוד מקרים של איסור פרסום, אבל לא מקרה של מוות בכלא. זה דבר שהפתיע את כולם ואנחנו מצפים לחקירה המלאה בנושא".

על משפחתו של הקצין סיפר כי היא "אבלה" על בנה, והוסיף כי "בסופו של דבר מדובר בילד טוב, בחור צנוע שלא הבין את המשמעות של הדברים שעשה".

כזכור, הלילה העביר סגן התובע הצבאי הראשי סא"ל מתן סולומש, בקשה לצמצום צו איסור הפרסום בפרשת מות קצין המודיעין. "מאז החלטת בית הדין נערכו פעולות חקירה רבות. לאחר בחינה התמונה הראייתית שנאספה עד כה, לא קיים עוד חשש לשיבוש החקירה, אשר מצדיק להותיר את צו איסור הפרסום הרחב על כנו", כתב התובע הצבאי. 

סולומש הוסיף כי "התביעה הצבאית תבקש לקבל את החלטת בית הנכבד בהקדם אפשרי, בין השאר בשים לב לריבוי הפרסומים ביחס לחקירת נסיבות המוות, שחלקם אינם מדויקים ומטעים".

מנגד, הורי הקצין פנו באמצעות עורך הדין בני קוזניץ לבית הדין הצבאי, וביקשו לעכב את החלטתו בבקשה לצמצום צו איסור הפרסום שהוגש הלילה על ידי סולומש. 

דורון פיילס, נשיא בית הדין לערעורים (צילום: אבשלום ששוני)
דורון פיילס, נשיא בית הדין לערעורים (צילום: אבשלום ששוני)

ההורים הסבירו באמצעות עורך הדין קוזניץ, כי הם הופתעו לגלות על הגשת הבקשה, כך שלא תהיה עוד מניעה לפרסם כל פרט ביחס לחקירת מות בנם, לרבות ביחס לטיפול הרפואי שניתן לו ולתנאי כליאתו. "נציגי המשיב ביכרו להפיץ את המידע על חקירת מותו של בנם המנוח של המבקשים עוד בטרם הפגישה עם המבקשים ועדכונם המסודר בתוצאות החקירה עד כה", נכתב בפנייה לבית הדין הצבאי. 

ההורים טענו עוד, כי "אין בר דעת שיחלוק על הקביעה שהמבקשים זכאים לקבל עדכון מסודר בדבר תוצאות חקירת מותו של בנם עוד לפני שהן מופצות לכל עבר". 

את דבריו חתם עוה"ד קוזניץ באומרו כי נראה שבתביעה הצבאית "לא עומדים בלחץ הציבורי הרב המופעל עליהם, וכי יש לסייע בידיהם באמצעות החלטת בית הדין הנכבד".