דוח מבקר המדינה בעניין מרכיבי ביטחון ביישובי העימות בפיקודים המרחביים נחשף היום (שלישי). הדוח עוסק במערך הגנת היישובים, כאשר 399 יישובי עימות שוכנים סמוך לגבולות ישראל ובשטחי יהודה ושומרון. במאמץ ההגנה על יישובים אלו, עוסקים גורמים שונים בהקמה ותחזוקת מרכיבי ביטחון, המסתכמים במאות מליוני שקלים לאורך השנים. 

בחודשים ינואר 2020 עד אוקטובר 2021, ביצע משרד מבקר המדינה לפרקים ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת בנושא מרכיבי הביטחון ביישובי העימות. 

מהדוח עלה כי ליקוי מרכזי במערך ההגנה על היישובים עלה בהיעדרה של תפיסה ומערכת תקשורת המאפשרת קשר זמין ויעיל בין כלל גופי הביטחון וההצלה המעורבים בטיפול באירועי חירום, ובפרט בין כוחות צה"ל לבין כוחות ההגנה ביישובים, אשר עלול לעכב את תגובת הכוחות בעת אירוע חדירה ליישוב ולפגוע בתיאום ביניהם עד כדי סיכון חיי אדם.

בדוח הודגש כי ישנה חשיבות רבה שמשרד הביטחון יחד עם המשרד לביטחון הפנים, יקבעו תפיסת הפעלה וגורם מרכזי שיקבל אחריות וסמכות לשפר ולייעל את התקשורת בין כלל הגורמים השותפים למענה בחירום ולהגנה על היישובים. כמו כן מומלץ שצה"ל יפעל למימוש התכנית לשיפור התקשורת הפנים-יישובית נוכח התיישנות מכשירי הקשר המשמשים את הרבש"צים ומחלקות ההגנה ביישובים והשימוש בפועל באמצעי קשר שאינם צבאיים, כפי שעלה מתשובות הרבש"צים לשאלון שהופץ במסגרת הביקורת.

עוד עלה, כי לא גובשה הצעה לתקצוב השלמת הפערים במרכיבי הביטחון באיו"ש, וסוגיית השלמת הפערים במרכיבי הביטחון באיו"ש לא עלתה לדיון בקבינט המדיני-ביטחוני ומשכך, השלמת הפערים במרכיבי הביטחון לא תוקצבה.

לצד זאת, עלה מהדוח כי בין השנים 2017 עד 2021, הגדיל פקע"ר (פיקוד העורף) את נתח התקציב לשיקום וריענון מרכיבי הביטחון, אולם גודל התקציב עדיין קטן ממחצית התקציב הנדרש על פי הקביעה מ-2017. התקציב שפקע"ר, בשיתוף היחידה להתיישבות, מקצה לתחזוקת מרכיבי הביטחון השתנה במהלך השנים 2021-2015 ועומד על כ-82% בממוצע מהתקציב הנדרש. 

באשר לתחומי הסמכות והאחריות של פיקוד העורף אל מול היחידה להתיישבות בתחום מרכיבי הביטחון, עלה כי בהוראת משרד הביטחון המעודכנת לא נקבעו תחומי עיסוק ייחודיים ליחידה להתיישבות ולפקע"ר במסגרת פעילותם בתחום מרכיבי הביטחון הבסיסיים, ואין בה התייחסות ליתרון היחסי של כל גוף. על כן, הומלץ כי משרד הביטחון יגדיר גבולות גזרה בין פעילות פקע"ר לבין פעילות היחידה להתיישבות בתחום מרכיבי הביטחון הבסיסיים כדי להבטיח יעילות מרבית בפעילותם.