פרסום ראשון: מפלגת העבודה עתרה לבג"ץ נגד קרן הארנונה, זאת לאחר שהגישה לפני שבוע מכתב התראה בנושא. העתירה הוגשה על ידי עו"ד עמרי שגב ממשרד ירקוני, שגב אלדר, בשיתוף ראשי ערים, בהן ערים העשויות להרוויח מהקרן. אחת הנקודות שעולות בעתירה היא העובדה כי לערים הערביות אין אפשרות להנות מהקרן.

בעתירה נכתב כי נפלו פגמים בדרך בה החוק קודם. בין היתר נכתב בעתירה כי "הדיונים בוועדת הכספים התאפיינו בחוסר יציבות ובהיעדר הקשבה לראשי הרשויות המקומיות. כך, חרף המבצע הצבאי והתקפות הטילים על ישובי עוטף עזה, הדרום, השפלה ומרכז הארץ התנהלו הדיונים בעניין קרן הארנונה כמעט כסדרם. זאת בעוד שחלק נכבד מראשי הרשויות המקומיות וגורמים אחרים ברשויות אלה לא היו פנויים להיערך לאותם דיונים או להיות נוכחים בהם".

בין היתר, נטען כי קרן הארנונה תגרום ל"תחושת אי הצדק שיחושו תושבי ואזרחי מדינת ישראל. מתן הפטור לתושבי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון מלשלם כספים לקרן נובעת גם מהעובדה שהממשלה רוצה להיטיב עם אוכלוסייה זו אשר מזוהה איתה בדפוסי ההצבעה. בכך, הממשלה באופן גלוי מעדיפה קבוצה אחת על פני אחרת, באופן שיפגע בקבוצה המקופחת שלא מקבלת הטבה זו".

"לפיכך עריכת איזון בין התועלות ההיפותטיות שעשויות לצמוח מהחוק, לבין הפגיעה הקשה בזכויות האדם החוקתיות, ובפרט בזכות לשוויון של אזרחי ותושבי מדינת ישראל שאינם תושבי יהודה ושומרון, מביאה ללא ספק לתוצאה חד משמעית – הנזק מההסדר עולה על כל תועלת שעשויה לצמוח ממנו".

עוד נכתב כי "ביחס לתושבי הרשויות המקומיות הערביות הרי שמצבם חמור אף יותר. זאת, מפאת נקודת הפתיחה - בהיבט האשכול הסוציואקונומי - ממנה ישובים אלה מגיעים וההבנה כי החוק לא צפוי להיטיב איתן כלל. בהיבט זה ניתן לומר כי התועלת שעשויה לצמוח מהחוק קטנה לאין שיעור מהפגיעה בזכויותיהם של תושבי הרשויות הערביות ובפרט של אלה אשר יידרשו להפריש לקרן יותר מאשר יקבלו ממנה."