שר התקשורת שלמה קרעי והשר לשיתוף פעולה אזורי, הממונה על רשות החברות, דודי אמסלם, החליטו היום (שני) להעביר את יו"ר דירקטוריון הדואר, מישאל וקנין, מתפקידו, לאחר שנמצא כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי. ההחלטה המשותפת הגיעה לאחר דיונים רבים ויסודיים ומבוססת על עמדת גורמי המקצוע במשרד התקשורת שמצאו ליקויים רבים בתפקודו של היו"ר, בין היתר, סביב סוגיית השירות לציבור ופיתוח מנועי צמיחה בחברת הדואר.

בתום שיחת השימוע, הודיע קרעי: "לצערי, למרות נתונים אובייקטיביים שאינם משתמעים לשני פנים, וטענות כבדות משקל בנוגע לאי ביצוע תפקיד יו"ר הדירקטוריון כראוי, הן בהפקרת השירות לציבור והן באי התוויית מדיניות לחברה בנוגע לפיתוח עסקי ופיתוח מנועי צמיחה בתחומים שהינם בליבת פעילותה, בחר יו"ר הדירקטוריון היוצא, באמצעות חבריו בתקשורת, להפוך את הקערה על פיה ולהתגולל על השרים וגורמי המקצוע בטענות מופרכות וחסרות שחר. טובת הציבור, שנאנק תחת מדיניות מופקרת וחסרת אחריות, עמדה לנגד עינינו לכל אורך הדרך, והיא הכריעה את הכף".

אמסלם הוסיף: "לצערנו הרב מצאנו שהיו"ר הנוכחי אינו ראוי להמשיך בתפקידו. אנחנו סמוכים ובטוחים שאחרי הליך מסודר נדע למצוא יו"ר ראוי ומעולה שידע להצעיד את חברת דואר ישראל לעתיד טוב בהרבה".

מרכז הסחר - דואר ישראל (צילום: דוברות דואר ישראל)
מרכז הסחר - דואר ישראל (צילום: דוברות דואר ישראל)

לפי הודעה שיצאה לתקשורת, ההחלטה הגיעה בעקבות דיונים רבים ומבוססת על עמדת גורמי המקצוע במשרד התקשורת, שמצאו ליקויים רבים בתפקוד שלו. הנימוקים להחלטה קשורים בעיקר סביב השירות לציבור לטענתם.

בין הנימוקים העיקריים, היה "שירות גרוע לציבור". לטענת השרים, הנימוק בא לידי ביטוי בכ-300 אלף תלונות בשנת 2022 וכ-79 אלף תלונות ברבעון הראשון בשנת 2023: "מעיון בפרוטוקולים ובהחלטות עולה כי היו"ר לא פעל להתוויית מדיניות ברורה בנושא שיפור השירות לציבור על אף שסוגיית רמת השירות הירודה עלתה בישיבות הדירקטוריון עוד בראשית כהונתו של היו"ר". בנוסף, עוד עלתה הטענה כי היו"ר לא פעל כדי להתוות מדיניות ולקבוע אמות מידה איכותיות לסגירת יחידות דואר בהתאם לכללי הפריסה שנקבעו ברישיון.

נימוקם השני היה ירידה משמעותית בהכנסות החברה בתחום הסחר. לדבריהם, וקנין לא ניהל דיון ייעודי בנושא, ולא הנחה את הדירקטוריון להתוות מדיניות ברורה ולדון בנושא הפיתוח העסקי של החברה. "זה הביא לירידה משמעותית בהכנסות החברה בשנת 2022, והמגמה המשיכה בשנת 2023 בשיעור נמוך יותר. בשנת 2021, ההכנסות עלו מ-614 מיליון שקלים בשנה שעברה, ל-688 מיליון שקלים, מגמה שהתהפכה שנה לאחר מכן, ואף ירדו ל-570 מיליון שקלים". 

לצד נימוקים אלו, היה הנימוק השלישי, שטען כי "וקנין לא פעל לקידום שירותים חדשים בתחומי הליבה של החברה ולא נמצאו פעולות בנושאים אלו". בהודעתם פורטו מהלכים של משרד התקשורת כדי לסייע לחברת הדואר להסיר מגבלות תחרותיות, ולאפשר להציע הצעות ערך של שירותי הדפסה ומשלוח דבר דואר. המהלכים נועדו כדי לאפשר לחברת הדואר להתחרות במגרש משחקים מאוזן ולשפר את השירות לציבור - אך למרות זאת, השרים טוענים כי וקנין לא ביצע פעולות בנושא.

מדואר ישראל נמסר: "החברה מתכוונת לעתור באופן מיידי לבג"ץ, על מנת לעצור את הניסיון הלא חוקי לסיום כהונת יו"ר הדירקטוריון. ניסיון ההדחה נועד לשרת מניעים פוליטיים פסולים ולבוא חשבון עם מי שניקו תרבות ארוכת שנים של מינויים פוליטיים וסידור ג׳ובים לחברים. ניסיון ההדחה מהווה פגיעה בחברה, בעובדיה, בלקוחותיה ובציבור כולו, ופוגע בהפרטת החברה שיצאה לדרך רק בשבוע שעבר וכל כך קריטית לעתיד החברה".