רוב הציבור סבור כי על הממשלה לעצור את חקיקת הרפורמה המשפטית ולבקש את אמון העם לרפורמה בבחירות חדשות לכנסת. כך עולה מסקר שבוצע עבור המרכז לקידום ההגינות לישראל, באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה.

בצל החקיקה: משרד החינוך פרסם את התוכנית לשילוב הרפורמה במערכת הלימודים
הסיפור המלא: כך התגלגל המתווה לפיתרון משבר החקיקה בכנסת | אליהו רביבו בריאיון

59% מקרב בעלי הדעה (ללא אלו שהשיבו שאין להם דעה) ו־54% מכלל המשתתפים בסקר, סבורים שעל הממשלה לעצור את חקיקת הרפורמה המשפטית ולבקש את אמון העם לרפורמה בבחירות חדשות. 63% מבעלי הדעה (57% מכלל הציבור) סבורים שעל הממשלה לעצור את חקיקת הרפורמה המשפטית ולבקש את אמון העם לרפורמה במשאל עם, אשר יבוצע על ידי גורם מקצועי בלתי תלוי. 

עוד עולה כי 57% מבעלי הדעה (51% מכלל הציבור) סבורים כי הממשלה צריכה לעצור את חקיקת הרפורמה המשפטית ובמקום זאת לכנס אסיפה מכוננת המורכבת מנציגי כל חלקי העם ולגבש חוקה, שתקבע את סדרי השלטון והמשפט. מפילוח התשובות עולה עוד, כי למעלה משליש מקרב בעלי הדעה, שהצביעו עבור הליכוד בבחירות האחרונות לכנסת (כשליש מכלל המשתתפים שהצביעו ליכוד), סבורים שהממשלה צריכה לעצור את החקיקה המשפטית ולחזור לעם לבקש את אמונו לביצוע הרפורמה.

הסקר בוצע על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בראשות פרופ' אבי דגני וד"ר מינה דגני בקרב 1,013 משיבים, המהווים מדגם מייצג של כלל הציבור בישראל. טעות הדגימה עמדה על 3.07%. הסקר גם כלל עיבוי מקרב מצביעי הליכוד והקיף מדגם ארצי מייצג של 500 איש, שהצביעו עבור הליכוד בבחירות האחרונות לכנסת.

 עו"ד אהוד פלג, מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל, אמר כי "העם לא נתן אמון ברפורמה המשפטית שמקדמת הממשלה,  בין היתר, כי הוא לא נשאל לגביה והרפורמה על כל פרטיה לא הוצגה בפניו במערכת הבחירות האחרונה. משכך, אין לממשלה סמכות מהותית לבצע את השינוי המשטרי, שהיא מנסה לקדם במסגרת הרפורמה, כי היא פועלת ללא אמון העם, כפי שהוכח בסקר זה." עו"ד פלג ציין עוד כי פעולה של השלטון המבוצעת בחוסר סמכות ובחוסר סבירות קיצוני דינה בטלות.