היועמ"שית גלי בהרב-מיארה קראה לראש הממשלה בנימין נתניהו לכנס את ישיבות הממשלה גם במלחמה "ולדון בהצעות ההחלטות בדרך המלך, בפרט בהחלטות מהותיות ועקרוניות, הכרוכות בהיבטים כלכליים, חברתיים או ביטחוניים".

היועמ"שית הודיעה על הקפאת כל הכספים הקואליציוניים

כמו כן, הוסיפה שמעתה לא ניתן יהיה עוד להמשיך ולעשות שימוש בכלי של התקנת תקנות שעת חירום וציינה כי כי השימוש בכלי של משאל טלפוני בין שרי הממשלה צריך להישאר למקרים חריגים.

מוקדם יותר השבוע הודיעה בהרב-מיארה שהיא מקפיאה את כל הכספים הקואליציוניים. בהודעה כתבה היועצת המשפטית כי "יישום ההסכמים האמורים בידי הרשות המינהלית מחייב שורה של צעדים לרבות בחינה משפטית ומקצועית. לנוכח האמור לעיל, ההליכים המנהליים האמורים, ובכלל זה הבחינה המשפטית הנדרשת ליישום הסכמים פוליטיים, הלכה למעשה, מוקפאים".