הצעת חוק אזרחות כבוד לחללי מערכות ישראל, של שר הפנים משה ארבל, אושרה היום (שני) בקריאה ראשונה ותעלה לקריאה שנייה ושלישית השבוע.

לאחר שקראה "למחוק את עזה": חברת הכנסת דיסטל תחת מתקפה
השר כהן: "הלחץ על ישראל גובר, החלון המדיני - שבועיים עד שלושה"

על פי הצעת החוק, יוכל שר הפנים, בהמלצת שר הביטחון, להעניק אזרחות כבוד של מדינת ישראל לחללי מערכות ישראל, אשר חירפו נפשם בקרב על המולדת ונפלו בו על אף שלא היו אזרחי המדינה.

בדברי ההסבר נכתב: "מטרתה של הצעת החוק המתפרסמת בזה היא להוקיר את זכרם של חללים במערכות ישראל, אשר התגייסו לצבא או אל כוחות הביטחון במטרה להגן על העם והמולדת אף על פי שלא היו אזרחי המדינה, ולהעניק להם אזרחות כבוד של מדינת ישראל על ידי שר הפנים בהמלצת שר הביטחון.

אזרחות כבוד לפי הצעת חוק זו נועדה להוקיר את תרומתו של חלל מערכות ישראל, ואין בה כדי להקים חובות או להקנות זכויות לחלל או לבני משפחתו לפי כל דין".

שר הפנים ארבל: ״הצעת חוק זו באה להעניק אזרחות כבוד של מדינת ישראל לחללי מערכות ישראל. זאת, בדומה לאזרחות כבוד או אזרחות זיכרון שניתנה לחסידי אומות העולם לפי חוק זיכרון השואה והגבורה התשי"ג-1953, וכן בדומה לאזרחות הכבוד שניתנה בהתאם לחוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע – 2010. חיוני שכלל חייל במדינת ישראל יידע כמה מדינת ישראל מחוייבת לאלו שלוחמים למענה ולהגנתה״.