מחר בישיבת הממשלה יאושר מינויה של מאי גולן לשרה לשוויון חברתי, כאשר קידום מעמד האישה יהיה חלק מתחום הפעילות של המשרד לשוויון חברתי. כמו כן, במסגרת של אותה החלטת הממשלה, אגף בכיר אזרחים ותיקים יעזוב את משרד נגב, גליל וחוסן לאומי וישולב במשרד לשוויון חברתי. 

התפטרות דרמטית: שיקלי עוזב את המשרד לשוויון חברתי, אך יישאר בתפוצות
דרמה בממשלה: גלית דיסטל-אטבריאן התפטרה מתפקידה כשרת ההסברה

במקביל, עמיחי שיקלי לוקח למשרד התפוצות מהמשרד לשוויון חברתי את האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית ואת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואית בנגב.

התוצאה: עמיחי שיקלי ימשיך לכהן כשר התפוצות ולוקח כאמור את תחום הבדואים, מאי גולן משודרגת לשרה לשוויון חברתי כאשר תחום אחריותה מתרחב. יצחק וסרלאוף ממשיך במשרדו (ללא אגף בכיר אזרחים ותיקים).

כזכור, אחרי שרת ההסברה גלית דיסטל, השר לשוויון חברתי והתפוצות עמיחי שיקלי הודיע בתחילת החודש כי הוא מתפטר מהמשרד לשוויון חברתי וחוזר לכנסת על מנת לחסוך תקציבים. עם זאת, שיקלי ימשיך כאמור לכהן כשר התפוצות וביקש להעביר את רשות הבדואים למשרד התפוצות. בשל ההתפטרות, חבר הכנסת ששון גואטה יצטרך לפנות את מקומו בכנסת לטובת עמיחי שיקלי החוזר לכהן כח"כ.