שר הפנים ארבל הציג אמש (שני) במליאת הכנסת את הצעת החוק המאפשרת לראשונה הרכשת מסמכי זיהוי דרך האינטרנט ללא צורך בהתייצבות בלשכות שיהיו תקפים לתקופה מרבית של חמש שנים.

לפי ההצעה שתיקבע כהוראת שעה זמנית, בגיר בעל מסמך זיהוי ביומטרי שפקע בחצי השנה האחרונה או שעתיד לפקוע בשנה הקרובה יוכל להגיש בקשה מרחוק, ולקבל לביתו מסמך זיהוי בעל תוקף של עד חמש שנים.

בהצעת החוק מוצע לקבוע, כי התהליך של הגשת בקשות מרחוק יוסדר כהוראת שעה לחצי שנה, וניתן יהיה להארכה לתקופה נוספת של חצי שנה. במהלך תקופה זו ניתן יהיה לבחון את תוצאות הפיילוט ולקבל החלטות לגבי אפיון תהליכים של הנפקת תיעוד ביומטרי דרך האינטרנט לטווח הרחוק.

שר הפנים ארבל: "מדובר בצעד דרמטי של משרד הפנים לענות על צרכי האזרחים ולתת פתרון לחלק גדול מהאוכלוסייה שלא יצטרך לכתת רגליו ללשכות ויוכל להזמין דרכון או תעודת זהות מבלי לצאת מהבית. שמנו למטרה את שיפור השירות לאזרחי ישראל ואני שמח על צעד נוסף שמקודם במשימה הלאומית הזו".