יו"ר יש עתיד פנה היום (חמישי) ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בדרישה לבחון את תהליך קבלת ההחלטה בישיבת הממשלה האחרונה במהלכה בוטל קריטריון היציאה לעבודה בקבלת סבסוד למעונות יום. 

במכתב מציין לפיד, שכשר אוצר הכניס את קרטריון מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לקבלת סבסוד מעונות יום במטרה לעודד יציאה לעבודה. "ההחלטה להכניס את הקריטריון הייתה חלק מסדרת מהלכים שהובלתי במשרד האוצר במטרה להגדיל את השתתפותן של אוכלוסיות נוספות בשוק העבודה ולסייע למי שיכול לצאת ולעבוד מתוך רצון לשפר את פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק ולצמצם את אי השוויון והפערים החברתיים באמצעות העלאת שיעור התעסוקה ורמת השכר בקרב שני ראשי משק הבית, לפעול להקטנת תמריצים שליליים המעודדים אבטלה ועוני ממושך".
לדברי לפיד, בהחלטת הממשלה יש חשש לערעור עקרון השוויון ואשר פוגעת בכלכלה הישראלית והיא צריכה להעשות בשיקול דעת תוך שמיעת הגורמים המקצועיים. "ההחלטה יוצרת למעשה מצב אבסורדי על פיו משפחה בה שני בני הזוג עובדים תקבל סבסוד נמוך יותר ממשפחה בה יש רק מפרנס אחד ופוגעת בתהליך הכלכלי החיוני של עידוד היציאה לעבודה שהתחיל כאן בשנתיים האחרונות ושהתחיל להראות תוצאות בשטח", כתב.

עוד טוען לפיד, כי הנושא כלל לא היה על סדר היום של הממשלה. בנוסף, נציגת היועץ המשפטי לממשלה התנגדה להעלאת הסוגיה, הואיל ולדידה מדובר בנושא עקרוני של שיוויון בחלוקת משאבים ציבוריים המחייב דיון יסודי וממצה.
"ההחלטה מערערת את ההסכם הלא כתוב שיש בין המדינה לאזרחיה, על פיו לכולם יש את אותן זכויות ואותן חובות, במיוחד בין המדינה לבין השכבות החלשות שזקוקות לסבסוד מעונות היום כדי לצאת לעבוד ולפרנס את ילדיהם בכבוד", הוסיף.