הסערה הבאה בכנסת?  יו״ר ״ישראל ביתנו״, ח״כ אביגדור ליברמן, הגיש היום (חמישי)  הצעת חוק ולפיה יישלל מימון ממפלגה שהמוסד שלה או חבר-כנסת מטעמה יקראו לחרם, או יעודדו במעשיהן חרם על ישראל או על סחורה ישראלית.

הצעת חוק מימון מפלגות או בשמה הרשמי "שלילת מימון ממפלגה שקוראת להטלת חרם על מדינת ישראל-התשע"ה", שהגיש ליברמן, קובעת כי מפלגה שוועדה ציבורית תקבע כי היא פרסמה ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, ועל פי תוכנה של הקריאה ובנסיבות שבהן פורסמה יש אפשרות סבירה שהקריאה תביא להטלת החרם, והמפלגה מודעת לאפשרות כאמור, לא תהיה זכאית למימון לפי חוק זה.
בדברי ההסבר להצעת החוק שהוגשה נכתב בין היתר כי "במקביל למאבק שמנהלת בימים אלה מדינת ישראל נגד חרמות, הטלת סנקציות ופגיעות ממוניות ואחרות מצד מדינות בעולם וארגונים בינלאומיים ואנטי-ישראליים שונים המעוניינים לפגוע במדינת ישראל, לרבות בתאגידים ובעסקים בבעלות של אזרחים ישראלים – ראוי שהמדינה עצמה לא תממן מפלגות וסיעות בכנסת ישראל הקוראות לחרם שכזה או מצדדות בו". 

לבסוף, נכתב בדברי ההסבר כי "אין זה הגיוני שאזרחי ישראל יממנו במיסיהם את אלו שקוראים לפגוע בפרנסתם של האזרחים ובכלכלתה של המדינה. מעבר לכך, פעולות אלו של חרמות נגד 'סחורה ישראלית' הינן צורה חדשה של אותה אנטישמיות ישנה שבודאי אין לה מקום בכנסת ישראל. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי יושב ראש הכנסת יקבע הוראות לעניין שלילת מימון המפלגות מתקציב הכנסת למפלגות שנמצא כי לקחו חלק פעיל בפעילות ובעידוד לחרם נגד מדינת ישראל ומוסדותיה".
ההצעה הוגשה לאחר שמפלגות חד״ש ומרצ הביעו את תמיכתן בחרם על מוצרים מההתנחלויות ולאחר שחבר הכנסת באסל גטאס מהרשימה המשותפת הצדיק חרם על ישראל.