עכשיו אין יותר תרוצים:  ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה כי נוסח הצהרת הבריאות שיידרש למלא כל מתאמן בחדר כושר טרם קבלתו להתאמן שם מקובל עליה. הצהרת הבריאות מבטלת את חובתו של מכון הכושר לקבל מתאמן רק לאחר שהמציא תעודה רפואית חתומה בידי רופא, המאשרת את כשירותו להתאמן בחדר כושר, אם ענה בשלילה על מספר שאלות רפואיות. 

בהתייעצות שקיימה ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא תקנות מכוני הכושר נקבע כי יותר למתאמן להתקבל למכון כושר, על בסיס מילוי שאלון רפואי והצהרה בלבד המעידים כי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון. 

המטרה: להעלות את מספר המתאמנים
האם מישהו מקרובייך נפטר ממחלת לב? האם אתה חש כאבים בחזה בזמן מנוחה? – על שאלות אלה ועוד ידרשו לענות מי שירצו להתחיל להתאמן. 

 על פי  השאלון הרפואי, אם התשובה של המועמד לקבלה במכון כושר לאחת או יותר מהשאלות המפורטות בשאלון הרפואי היא חיובית, עליו להמציא למכון הכושר תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאות המתאמן במהלך האימון במכון הכושר. מכון הכושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים מיום הנפקתה.
 מטרת הצהרת הבריאות היא להעלות את מספר המתאמנים בחדרי הכושר ואת מספר העוסקים בספורט בכלל. נוסח הצהרת הבריאות נשען על המלצות מדעיות מישראל וכן על הצהרה בין לאומית.