70 חברי כנסת חתמו על הצעת חוק תיקון לפקודת התעבורה, ולפיה זמן האור הירוק ברמזורים להולכי רגל יוארך באזורים שבהם יש ריכוז של קשישים וליד בתי ספר.

את ההצעה יזם ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) והצטרפו אליו חברי כנסת מכל סיעות הבית. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי הולכי רגל נחשבים לאחת מהאוכלוסיות הפגיעות ביותר בתאונות דרכים.

בקרב הקשישים עיקר הנפגעים הם הולכי הרגל, לנוכח המגבלות הגופניות הנובעות מגילם המתקדם.

בעוד שמשך האור הירוק בצומת מרומזר נקבע לפי קצב חצייה של אדם צעיר, 1.3 מטר לשנייה, מוצע כי בצמתים מרומזרים במקומות שבהם יש ריכוז של אזרחים קשישים, יותאם זמן האור הירוק לקצב החצייה שלהם, כ־0.9 מטר לשנייה.

בנוסף לכך, לנוכח העובדה ששיעור הילדים ההרוגים מכלל ההרוגים בתאונות בישראל הוא בין הגבוהים בקרב המדינות המפותחות, מוצע להחיל את השינוי האמור גם בצמתים המצויים בקרבת בתי ספר.