מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016, ברוב של 20 תומכים מול 12 מתנגדים. ההצעה קובעת כי במסגרת הוראה זמנית מסתנן לא ישהה במרכז שהייה יותר מ-12 חודשים, זאת במקום הוראת חוק קודמת שקבעה תקופת שהייה מירבית של 20 חודשים ונפסלה על ידי בית המשפט העליון. ההצעה תועבר לוועדת הפנים להמשך טיפול. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי בעקבות בג"ץ 8245/13 גבריסלאסי נגד כנסת ישראל, בו קבע בית המשפט העליון כי סעיף 30 א' לחוק למניעת הסתננות שעניינו בהחזקה במתקן המשמורת, אינו חוקתי בשל פגיעתו הקשה והבלתי מידתית בזכות החוקתית לחירות ולכבוד, ועל כן - בטל. כן קבע בית המשפט באותה פרשה כי גם פרק ד' לחוק, אשר מכוחו הוקם מרכז השהייה, בטל מאחר שיש בו פגיעה בזכות לכבוד ולחירות. בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת גבריסלאסי, פנתה הממשלה לגבש חלופה מידתית יותר שתשמש אותה להתמודדות אפקטיבית עם תופעת ההסתננות והשלכותיה.


האופוזיציה: "פשע הומניטרי וחרפה מוסרית", הקואליציה: "די עם הצדקנות"

מהאופוזיציה נשמעו קריאות התנגדות להצעה. ח"כ מיכל רוזין טענה שהתיקון מפספס את לב העניין: "בכל פעם שאתם מביאים חוק שעוסק בנושא, בג"ץ אומר לכם להסתכל על המהות ולא על העניין הטכני של מספר החודשים. אף מדינה לא מכניסה לכלא את הפליטים שמגיעים אליה. המצב בחולות הוא בלתי נסבל". ח"כ זהבה גלאון טענה בחריפות כי "החוק הזה הוא חרפה, את מתקן חולות צריך לסגור. אתם מדברים על המצב בדרום תל אביב, ומי אחראי על המצב שם אם לא הממשלה שרצתה לשסות אוכלוסייה באוכלוסייה? החוק הזה הוא פשע הומניטרי וחרפה מוסרית"."מספיק עם הצדקנות הזו", יצא ח"כ דוד ביטן נגד הח"כיות מהאופוזיציה. "אנחנו לא נגד פליטים אבל הגיע הזמן לטפל בבעיה. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה של תושבי דרום תל אביב".