פחות משבועיים לפני המועד אותו קבע בג"ץ לפינוי מאחז עמונה, אמר היום (שני) יו"ר הבית היהודי, השר נפתלי בנט, כי גובש מתווה חדש לפתרון לתושבים. לדברי שר החינוך, המתווה יוצג לתושבי עמונה ולאחר מכן יפנו לבג"ץ לקבלת אורכה לפינוי. בישיבת סיעת הבית היהודי אמר בנט כי "לאחר מאמצים מרובים מול ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה הצלחנו לגבש מתווה נפקדים טוב והארנו את עמונה על ההר. זה מתווה חדש שנותן אופק לתקופה ארוכה יותר ועם אופק להכיל את כל המשפחות עם פוטנציאל התרחבות בהמשך".לדבריו, "בשעות הקרובות נגיש את המתווה לאנשי עמונה אני מאמין שנקבל את הסכמתם לשטח חדש על הרי עמונה בדרך של שלום וכך נבקש מבג"ץ אורכה כדי ליישם את המתווה. גם ברגע הזה אני רוצה להדגיש שהעתקת ישוב כלשהו היא עוול ואנחנו כואבים אותו יחד עם התושבים. אבל בנסיבות שנוצרו הצלחנו להשאיר את עמונה על ההר לצד ההישג האדיר של הסדרה אסטרטגית של ההתיישבות בחוק ובמספר אפיקים משפטיים אסטרטגיים נוספים".עוד אמר בנט, כי "מעל הכל אני מבהיר: אסור בשום מצב ובשום תנאי ולמען שום מטרה להפעיל אלימות. אני רוצה להודות לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה על הגיענו להישג הזה ועל המאמצים המשותפים״.לא ברור אם הבקשה לדחיית הפינוי תתקבל על ידי בג"ץ, משום שבקשה דומה נדחתה לפני חודש. השופטים נימקו את קביעתם וציינו כי "בקשת המדינה - הנסמכת בעיקרה על שיקולים שכבר 'שוקללו' בפסק הדין המקורי מהווה למעשה ניסיון לשנות את האיזונים שנקבעו בו. זאת לא ניתן לקבל. עם זאת, אסור להתעלם גם מההשלכות שעלולות להיות להימנעות מביצוע פסק הדין בנסיבות כאלה. המסר הטמון בכך הוא שניתן למנוע ביצועם של פסקי דין בשל חשש של המדינה מפני איומים ואלימות, מסר שעימו אין להשלים במדינת חוק".כמו כן נכתב כי ניתן מלכתחילה "פרק זמן ארוך המתחשב בצורך לאפשר לתושבים ולמדינה להיערך כראוי לפינוי". עם זאת, צוין כי "אין לקרוא לתוכו תנאי שלפיו אם לא תימצא בגדרי הזמן שנקבע חלופת מגורים קבועה למחזיקים במסגרת הקהילה, תהא זו עילה לעכב את הפינוי". השופטים הדגישו כי פרק הזמן הארוך לפינוי לא נקבע בחלל ריק והוא משקף את ניסיון העבר, "אשר לימדנו כי המדינה אינה מזדרזת לקיים פסקי דין המורים על פינוי בנייה לא חוקית באזור יהודה ושומרון ולא אחת אף אינה עומדת במועדים שנקבעו לביצועם".מטה עמונה הגיב לדברי בנט: "לא הוצג בפני תושבי עמונה פתרון כלשהו ואם וכאשר תוצג הצעה, רק אז נוכל להתייחס אליה".חברת הכנסת תמר זנדברג (מרצ) אמרה בתגובה לדברי בנט, כי "אין התנחלות חוקית וכל הישראבלוף הזה רק נועד לגנוב אדמות פרטיות ולהרחיב את מפעל ההתנחלויות בניגוד לאינטרס של מדינת ישראל. מדינת ההתנחלויות מכריעה את מדינת ישראל בכל פעם מחדש וקומץ מתנחלים סוחטים את הממשלה עד תום עבור תפיסות משיחיות, קיצוניות והרסניות למדינת ישראל".