על רקע גל של שמועות ששטף באחרונה את מפלגת העבודה בנוגע לכוונותיו של יו"ר המפלגה החדש אבי גבאי, והתסיסה שהשמועות עוררו, פרסם הבוקר (ראשון) גבאי את "ארגז הכלים לניצחון" - תכנית הרפורמות שהוא מבקש להביא לאישור ועידת המפלגה המאפשרת לו להגדיל ולחזק את שליטתו במפלגה ובין היתר לשריין ברשימה ארבעה מועמדים לכנסת, מתוכם שניים בעשירייה הראשונה.בפתיח לרפורמה שתוצג בוועידת המפלגה הקרוב, כתב גבאי כי "מפלגת העבודה חייבת לרכז את מלוא המאמץ הארגוני והפוליטי במשימת החלפת השלטון. לאורך השנים ריבוי הליכי בחירות פנימיים הביאו לעיסוק מחנאי אינטנסיבי, לשיתוק ארגוני ולחוסר יכולת להתארגן באופן אפקטיבי לבחירות הכלליות". על מנת להתכונן למערכת הבחירות יש לדברי גבאי לייצר יציבות ואחדות שורות שיאפשרו מימוש משאבי המפלגה, הן במישור הכלכלי והן במיקוד והכוונת היכולות הארגוניות. לצורך זה הוא מציע שורה של תיקונים לחוקת המפלגה שיאפשרו לרכז בידיו יותר עצמה וכוח.גבאי חוגג את ניצחונו בבחירות. צילום: מרק ישראל סלםכך למשל בסעיף הנוגע להרכבת הממשלה העתידית מציע גבאי כי "יו"ר המפלגה, לאחר התייעצות עם הנהלת המפלגה, יקבע את רשימת השרים שבדעתו לכלול בממשלה ויציג אותם בפני ועידת המפלגה". לגבי הרכבת הרשימה להכנסת מציע גבאי כי "רשימת המועמדים שתציג המפלגה חייבת להיות חזקה ואיכותית אשר תגדיל את סיכויי המפלגה למשוך אליה כוחות וקהלים נו ספים או לתקן עיוותים אפשריים בתוצאות הבחירות המקדימות".במסגרת בנייתה רשימה יש לייצר לדבריו את היכולת לגייס לשורות המפלגה חברים חדשים אשר יחזקו את מ עמדה הציבורי של המפלגה ו ירחיבו את קהליה. לצורך זה הוא מתכוון להביא לועידה מספר שינויים הכוללים בין היתר את ביטול השיריון המוקצה למזכ"ל המפלגה במקום השביעי ברשימה. על פי ההצעה החדשה, מיקומו של מזכ"ל המפלגה ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת יקבע על ידי הנהלת המפלגה על פי המלצתו של יו"ר המפלגה.כמו כן, יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה יהיה רשאי לשבץ ארבעה מועמדים ברשימת העבודה לכנסת. השיבוץ יעשה כך שלא יותר משניים מהם ישובצו בין עשרת המקומות הראשונים והיתר בעשיריה השנייה או השלישית.
חגיגות הניצחון במטה גבאי. צילום: מרק ישראל סלםגבאי מבקש גם לקבוע כי הנהלת המפלגה רשאית מראש או בדיעבד לאשר התמודדות של אדם גם אם הוא אינו חבר מפלגה, רמז אולי לאפשרות של שריון מקום עתידי לאהוד ברק. יו"ר המפלגה גם מבקש לעצמו סמכויות מרחיקות לכת בכל הנוגע למינוי תפקידים בכנסת. על פי הצעתו, הוא עצמו יקבע את זהות יו"ר הסיעה בכנסת ואילו יושבי ראש הועדות בכנסת וכן חברי הועדות מטעם העבודה ייקבעו על פי החלטת יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם יו"ר הסיעה.היו"ר החדש של המפלגה מבקש להכניס למפלגה גם שינויים סמנטיים ולהתאים עבור מוסדות המפלגה. שמות כמו "מזכירות הלשכה", מונח שמזכיר את המפלגה הקומוניסטית, ישונה מעתה ל"הנהלת המפלגה", ואילו הגוף הנקרא "המוסד לבירור עתירות" ייקרא מעתה "בית הדין הפנימי של המפלגה"."קורא לגבאי לחזור בו"מזכ"ל מפלגת העבודה, ערן חרמוני, הגיב לרפורמות במפלגה שהציע גבאי ואמר : "מפלגת העבודה היא מפלגה פתוחה, תוססת ודמוקרטית עם מערכת איזונים ובלמים ואקפיד הקפדה יתרה כי כך תישאר. הפיכת המפלגה ממפלגת המונים למפלגה של איש אחד, תרחיק ממנה מצביעים ואף תרחיק ממנה את הסיכוי לנצח בבחירות הכלליות".

חרמוני הוסיף: "אני קורא ליו"ר המפלגה לחזור בו מהצעותיו ולקיים הליך פתוח ושקוף עם כלל הגורמים במפלגה. יתרה מזו, אני מצפה מיו"ר המפלגה לפעול בשום שכל ובאחריות ולהימנע מהצעות דרסטיות, חד צדדיות ודרקוניות העלולות לייצר מתחים פנימיים מיותרים ללא כל צורך".