השר צחי הנגבי, חבר הכנסת יהודה גליק וקבוצת פעילי ליכוד, חברי הליכודניקים החדשים, עתרו אתמול  לבית הדין של הליכוד, באמצעות עו"ד איתן הברמן, בדרישה להחזיר את חברי הקבוצה שנגרעו מרשימות הליכוד ולהשלים את הליכי הקבלה של מעוכבי הקליטה לרשימת מתפקדי הליכוד. בעתירה נכתב כי: "בעת האחרונה חלו שינויים מפליגים בהתנהגות, באווירה ובהליכים שבהם נוהג הליכוד. ממפלגה פתוחה, דמוקרטית, ליברלית וחופשית, המקבלת אל בין שורותיה רבים ובהם חברים המחזיקים בקשת רחבה של דעות, הפכה המפלגה, ככל הנראה בשל ביקורת פנימית על יו"ר המפלגה, למפלגה המבקשת לצמצם את מספר חבריה ולייחדם לחברים בעלי השקפת עולם ודעה התואמת להשקפת עולמם של חברי הספסלים האחוריים של סיעת הליכוד בכנסת".
 
לדבריהם, "יש בהתנהגות האמורה מגמה לשנות את פניה של המפלגה, מכפי שעוצבו בידי מייסדיה ומכפי שרשמו מייסדיה בחוקתה ומכפי שנהגה בעבר. עתה מבקש הליכוד, לסטות מהוראות חוקתו ולסנן את החברים בו ואת המבקשים להיות לחברים בו. לא עוד מי שתומך במטרות הליכוד כפי שהוגדרו בחוקת הליכוד וכפי שגובשו והוגדרו על ידי מייסדיו, אלא מעתה רק מי שנשמע לצליל הקולות החדשים וגזור כפי מידתם".
עוד מבקשים העותרים כי ביה"ד יורה על תיקון כשלים המבוצעים על ידי הנהלת המפלגה: "עיכוב מכוון בהליכי קבלת חברים למפלגה; הפסקת ההתפקדות באמצעות המרשתת (האינטרנט); גריעה אוטומטית של חברים ומתפקדים הרשומים גם ברשימת החברים של מפלגה אחרת; גריעת חברים בלא סמכות ובלא שימוע; התנהגות רשויות המפלגה לפי עמדה משפטית שגויה שגיבש היועמ"ש; אי-קיום דו"חות ביקורת מיוחדים, שהוציא המבקר הפנימי של הליכוד בנושאים שעליהם נסבה העתירה".


יהודה גליק. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90יהודה גליק. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

 
ליאור מאירי, מהעותרים לביה"ד, אמר: "איזה ליכוד אנחנו רוצים? פתוח וליברלי, או פחדן ומסתגר? הדרך להפוך למפלגה של 40 מנדטים עוברת דרך קבלה של ציבורים חדשים אל תוך המפלגה- צעירים, משלמי מסים, משרתי מילואים, הפנים היפות של מדינת ישראל. הליכוד הוא לא של ביטן. הוא שייך למתפקדיו ולאנשים ההגונים שלוקחים חלק במוסדותיו. אנחנו לא ניתן ליושבי הספסלים האחוריים לדרדר את הליכוד לתהום בשם האינטרסים האישיים שלהם. אנחנו נילחם וננצח".
 
כזכור, כפי שנחשף בשעתו במעריב, בהנהלת הליכוד החליטו לבלום את התפקדותם של חברי קבוצת הליכודניקים החדשים למפלגה בטענה כי הם מנסים להשתלט השתלטות עוינת על הליכוד ולשנות את אופייה של המפלגה. במסגרת הצעדים שננקטו בליכוד בוטלה חברותם של 12 מחברי הקבוצה, אלפי טפסי התפקדות אחרים נפסלו בטענה של התפקדות כפולה ונחסמה האפשרות להתפקד באמצעות האינטרנט.