בשורה מעודדת עבור מיליון וחצי משפחות בישראל שנאלצות לטפל בקרוב משפחה סיעודי. עד כה קבע החוק כי רק אם החולה מתגורר עם מטפל סיעודי או עם בן משפחה יהיה זכאי לגמלת סיעוד. הבוקר צפוי שר העבודה והרווחה, חיים כץ, להביא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה את ביטול התנאי למגורים משותפים של בן משפחה מטפל עם חולה סיעודי. תיקון זה לחוק הביטוח הלאומי אמור להקל משמעותית על בני המשפחה במקרים שבהם קבעה ועדה מקצועית מקומית של הביטוח הלאומי כי אין שירותי סיעוד זמינים שניתן לספק ליקיריהם.

יש לציין כי החוק הכיר בכך כי ייתכנו מצבים שבהם לא ניתן יהיה לספק שירותי סיעוד באמצעות טיפול בבית בעיקר בשל מחסור במטפלים באזור המגורים. עד כה, ועדה מקצועית הייתה רשאית להורות על תשלום שווי הגמלה ישירות לידי המבוטח, אבל רק בתנאי שהוא גר עם קרוב משפחה המטפל בו, ושלא ניתן לספק לו שירותי סיעוד חלופיים. "ניסיון אגף הסיעוד בביטוח הלאומי הראה כי תנאי זה, שנוגע למגורים עם קרוב משפחה, עלול להוביל למצבים שבהם נשללת זכותו של המבוטח לתשלום הגמלה בשל סייגים שכלל אינם תלויים בו ואף שהוא זקוק לסיוע בפעולות יומיומיות", מסבירים במשרד הרווחה. תיקון החוק קובע כי גמלת הסיעוד תשולם לחולה בתוך 30 יום מהמועד שבו היא נקבעה, וטרם סופקו שירותי סיעוד – זאת במקום תקופה של 60 יום.

כ־170 אלף ישראלים זכאים כיום לגמלת סיעוד, כאשר במרבית המקרים הם מעדיפים לקבל את הגמלה באמצעות שירותי טיפול הכוללים מימון חלקי וחסר של הממשלה לשעות טיפול סיעודי בבית, או לחלופין בשעות טיפול במרכז יום וסיוע באספקת מוצרי ספיגה. עיקר ההוצאה מופנה לשעות טיפול סיעודי בבית הקשיש (כ־94% מסך ההוצאה).

שר העבודה והרווחה כץ אמר בשיחה עם "מעריב־השבוע" כי "המטרה שלנו היא להקל על הזכאים לגמלה. זהו צעד נוסף להקלה במימוש זכויות בביטוח הלאומי. מדובר בתיקון שיסייע משמעותית לתושבי הפריפריה, המאופיינת בקושי באיוש משרות בתחום הסיעוד".