השר לשעבר משה ניסים יגיש היום (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו המלצות בנושא הגיור שהכינה ועדה בראשותו. המלצות הוועדה כבר מעוררות סערה בעולם החרדי ועלולות לגרום למשבר קואליציוני. גורמים חרדיים טוענים כי הדוח הוא "מתכון לחורבן היהדות". ראשי הסיעות החרדיות, דרעי וגפני, כבר הבהירו לנתניהו כי לא יתמכו בחוק שיתבסס על דוח משה ניסים ושייתן לרפורמים ולקונסרבטיבים אפשרות לגייר, וטענו כי מדובר בהפרה בוטה של הסטטוס־קוו.
 
ועדת ניסים הוקמה לפני כתשעה חודשים, בניסיון למנוע משבר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, לאחר שחוק הגיור שאותו הגיש יו"ר ש"ס אריה דרעי עבר בקריאה ראשונה ביולי 2017 על רקע דיון שמתנהל בבג"ץ על הכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנערכו בארץ לצורך קבלת אזרחות בישראל. על פי ההמלצות, תוקם רשות לגיור ממלכתי שהממונה עליה יהיה ראש הממשלה. הרשות תהיה יחידת סמך במשרד ראש הממשלה. בנוסף, ראש הממשלה יהיה זה שימנה את ראש הרשות, בהתייעצות עם נשיא בית הדין הרבני הגדול ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית. הוועדה מציעה כי גיור יוכר לכל דבר ועניין רק אם נעשה בידי רשות הגיור הממלכתי. 
 
גיור שנעשה על ידי בתי דין פרטיים לא יוכר כגיור רשמי. פרק מרכזי ומשמעותי במתווה הגיור החדש מתייחס ל"גיורים בתפוצות", ובו ממליץ השר לשעבר ניסים: "גיורים שנעשו בחוץ לארץ בידי קהילה יהודית מוכרת כהגדרתה בחוק יהיו מוכרים לצורך חוק השבות. שר הפנים יתקין תקנות כדי למנוע ניצול לרעה של גיורים אלה לצורך קניית מעמד בישראל, בדומה לנוהל הקיים כיום של משרד הפנים".

לקראת הגשת דוח ניסים יצא בסוף השבוע הראשון לציון לשעבר ורבה של ירושלים, הרב שלמה עמאר, בחריפות נגד ההמלצות והזהיר במכתב דחוף ששלח לרבנים חיים דרוקמן ויעקב אריאל מפני תמיכה במהלך שעלול לדבריו להוביל להתבוללות. ״נדהמתי לראות את אותו דוח וההמלצות שיצאו על ידי הוועדה לבחינה וגיבוש המלצות גיור בישראל", כתב. "אם באתי לסכם את תוכן ההמלצות האלו דרך קצרה, הרי שהם ממליצים לנתק את הגיור מן הרבנות ומן ההלכה, ולהקים מערך שיגייר גיור חברתי ממלכתי על פי רוחם של שוללי ההלכה".


לעומתו אמר מנכ"ל עמותת חדו"ש (חופש דת ושוויון), הרב אורי רגב: "לא יהיה כלום כי אין כלום. כאשר גם החרדים וגם הלא אורתודוקסים מתנגדים, מקומה של ההצעה בפח האשפה של הוועדות לכיבוי שריפות פוליטיות. יש לקוות שהתנועות הלא אורתודוקסיות בעולם יבהירו שאימוץ הצעת החוק הוא קו אדום שיחריף את הקרע הנפער בין ישראל לתפוצות, וכי לא ישלימו עוד עם תרגילי השהייה חסרי תכלית, אשר פוגעים בזכויותיהם ובכבודם של הגרים".

הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית: "עוד לפני שהוגשו ההמלצות ברור שהמפלגות החרדיות, כדרכן בקודש, אינן מעוניינות בפשרה. אשר על כן, לפני שראש הממשלה מבקש מאיתנו לשקול בכובד ראש את הצעותיו והמלצותיו של השר לשעבר ניסים, מן הראוי שיעשה סדר בקרב מפלגות הקואליציה. לאחר שהמפלגות החרדיות תודענה כי הן מעוניינות בשיח מכבד ומועיל, נשמח להצטרף לשולחן הדיונים".