נמשך העימות בליכוד בין מינהלת המפלגה לבין קבוצת "הליכודניקים החדשים". בסוף השבוע הגישו השר צחי הנגבי ונציגי "הליכודניקים החדשים" תביעה לבית הדין העליון של הליכוד, ודרשו ש־755 חברי הקבוצה יהפכו לאלתר לחברים מן המניין במפלגה ויורשו להצביע בפריימריז הקרובים של הליכוד.כזכור, הגישו השר הנגבי, יחד עם חברי הכנסת יהודה גליק ושרן השכל, עתירה לבית הדין של הליכוד לפני כשנה במטרה למנוע פגיעה בהתפקדותם התקינה של ה"ליכודניקים החדשים", לאחר שבמפלגה ניסו לחסום את הצטרפותם ואף לפסול אותם, בטענה שמדובר בקבוצה העוינת את ערכי המפלגה ומנסה להשתלט על הליכוד מבפנים.באוגוסט פסקו פה אחד חמשת חברי הרכב בית הדין של הליכוד, שקיבלו את הנטען בעתירה, והנחו את מנכ"ל הליכוד, את היועץ המשפטי של המפלגה ואת מנהלת המפלגה לבצע מיד שורה של פעולות בעניין זה, כדי לאפשר להם להצטרף לשורות המפלגה.כיוון שהחלטת בית הדין לא יושמה עד כה, הגישו העותרים עתירה נוספת לקליטה מיידית של 755 חברים שהתפקדו כדין לפני תקופה ארוכה, אך לטענתם לא רשמה מנהלת הליכוד באופן נכון את מועד התפקדותם, דבר שעלול למנוע מהם בעתיד להצביע בפריימריז.בעתירה נטען כי העותרים הגישו בקשות להיות חברי ליכוד, רובם המוחלט בחודשים פברואר 2017־אוגוסט 2017, אך טרם נרשמו במרשם חברי הליכוד. העותרים מבקשים על כן להורות לליכוד להשלים מיד וללא דיחוי את הליכי קבלתם לליכוד. היועץ המשפטי של הליכוד עו"ד אבי הלוי ומינהלת הליכוד טרם השיבו לעתירה.