"חוק הלאום לא פוגע באופן מעשי בשוויון הזכויות במדינת ישראל, אבל הוא מבזה את עיקרון השוויון ואת מדינת היהודים, כך אמר היום (שלישי) חבר הכנסת בני בגין בכנס שהתקיים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. "לו נכנסה לחוק הלאום התוספת - 'ולקיים את שוויון הזכויות לכל אזרחיה' היא הייתה פותרת בעיות רבות גם בהרגשה וגם הלכה למעשה", אמר ח"כ בגין.ח"כ בגין התייחס בדבריו לסוגיות הבוערות שנמצאות על סדר יומה של הכנסת והחברה הישראלית כמו חוק הלאום, חוק העמותות, הפרדת רשויות ועוד. בנוגע לחוק הלאום הוא שב ואמר כי במידה ולחוק הייתה מתווספת ההצהרה כי המדינה היא מדינת הלאום היהודי והיא תקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה, אזי היה מדובר בחוק שהוא תומך בו. לדבריו, הוא הניח כבר אתמול על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לתיקון חוק יסוד הלאום ובה תוספת זו. הוא הוסיף כי הוא חושש כי המצב הביטחוני עלול לגרום לניסיון להעביר חוקים שיפגעו בקבוצות מיעוט בחברה הישראלית. "בימים של מתח ביטחוני בו אנו נמצאים, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ולפקוח עין ולעמוד על המשמר בפני חקיקה מזורזת בחסות הכותרת המחסנת 'חוק יסוד' שעלולה לשלול חוקי יסוד קיימים מאזרחים ומקבוצות מיעוט", אמר.לגבי היחס של ממשלות נתניהו בעשור האחרון כלפי האזרחים הערבים, אמר ח"כ בגין כי מדובר בממשלות שקידמו בהחלטותיהם את המגזר הערבי יותר מכל הממשלות בעשורים הקודמים וכי בזכות מדיניות זו, "אפשר לומר כי בשנים האחרונות, רבים מהאזרחים הערבים נעים למרכז המפה הכלכלית והחברתית בישראל".ח"כ בגין אף התייחס לקולות שנשמעים בשיח הציבורי לפיו יש סוגים שונים של דמוקרטיות ולכן הדגם של דמוקרטיה ליברלית הוא אינו הדגם היחיד הקיים ואין חובה לקיים בישראל רק דמוקרטיה ליברלית. "רק הדמוקרטיה הליברלית, שבה רוב מושל וזכויות המיעוט נשמרות, היא הדמוקרטיה הראויה לבני חורין. רק הגישה הזו לחיי הכלל הולמת את מורשת החירות והצדק של העם היהודי ורק היא ראויה למדינת הלאום של העם היהודי במולדתו".בהתייחסו לחוק העמותות אמר ח"כ בגין כי אין במתכונתו הנוכחית, הוא לא רואה בעייתיות בחוק. "תשאלו את שרת המשפטים היא תאמר לך שאין בו כלום. עקרנו העוקצים, הקהינו עוקצים אחרים - לא שמעתי על אף עמותה שנפגעה. אני התנגדתי לנוסח הראשון, אני לא מאושר מהגישה לחקיקה אבל זו דוגמה טובה שיש כנראה הבדל בין התבלינים שרוקחים לבין התוצאה הסופית".