שרת התרבות והספורט, מירי רגב, נכנסה לתפקידה לפני ארבע שנים ומאז חלה עלייה משמעותית בתקציב התרבות וכתוצאה מכך גם בהוצאות המגזר הממשלתי על תרבות, עד לרמה ממוצעת בהשוואה למדינות אירופה ואף מעט מעליהן. כך עולה מדוח חדש המתפרסם היום (ראשון) של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

על פי הדוח, תקציב מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט עלה במהלך העשור האחרון ובמידה ניכרת בשנים האחרונות ושיעורו בתקציב המדינה הוא 0.25% בשנת 2019, לעומת 0.20% בשנת 2008. בשנת 2008 הוא עמד על 634.6 מיליון שקלים, ב-2014 על 722.2 מיליון שקלים, ב-2018 - 951.2 מיליון שקלים וב-2019 תקציבו עומד על 997 מיליון שקלים.

עוד עולה מהדוח כי בשנים 2016 ו-2017 חלה עלייה של למעלה מפי שניים בחלקה של הממשלה בהוצאה הלאומית על תרבות וספורט מכ-4.7%-4.6% לעומת כ-2% עד 3.5% בעשור שקדם לכך ואילו קטן חלקם של משקי הבית שהיוו כ-85% עד 87% מההוצאה בשנים 2006 עד 2015, לעומת כ-83% ב-2016 ו-2017.

הוצאות המגזר הממשלתי על תרבות כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי וכוללות את הממשלה, מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"רים ציבוריים, היו ב-2016 0.49%, כאשר במדינות אירופה הן עמדו על בין 0.1% ביוון ל-1.2% בהונגריה וממוצע שיעור ההוצאה של המגזר הממשלתי על תרבות במדינות האיחוד האירופי עמד על 0.4% מהתמ”ג.

מנגד לעלייה בהוצאות המגזר הממשלתי על תרבות, קיימת ירידה בהוצאה החודשית הממוצעת של משקי בית בישראל על תרבות. משנת 2010 חלה ירידה בהוצאה הפרטית על תרבות למשק בית מממוצע של 386 שקלים בחודש ל-271 שקלים ושיעור ההוצאה הפרטית על תרבות מכלל ההוצאה של משק בית ירד מכ-2.9% ב-2010 ל-1.7% ב-2017.

כמו כן, קיימים פערים ניכרים בין העשירון העליון לתחתון. כך למשל, ההוצאה החודשית הממוצעת של משק בית על תרבות הסתכמה כאמור ב-271 שקלים, כאשר ההוצאה החודשית הממוצעת של משק בית בעשירון העליון עמדה על 523 שקלים ושל משק בית בעשירון התחתון - 111 שקלים בלבד.

במקביל, חלה עלייה בתקצוב מינהל התרבות המשמש לתמיכה בגופים המקיימים פעילויות תרבות שונות. בתיאטרון ב-2008 תקציב המינהל עמד על 60.8 מיליון שקלים ואילו ב-2019 קפץ ל-97 מיליון שקלים. עליות נרשמו בתחומים נוספים, כך למשל - במחול - 22.3 מיליון שקלים לעומת 42.8 מיליון שקלים השנה. בקולנוע - 58 לעומת 79.5 מיליון שקלים ובתרבות ערבית - 18 לעומת 29 מיליון שקלים.

כמו כן, משרד התרבות תומך במוסדות ובגופים רבים המקיימים פעילות תרבות. ב-2016 הוא תמך בין היתר ב-79 גופי מחול, 58 גופים מוזיקליים, 45 גלריות, 26 מקהלות וכיתות אומן ו-9 מכוני מחקר. מפירוט הגופים הציבוריים המתוקצבים ע"י המשרד, ניתן לראות לדוגמא כי האקדמיה ללשון העברית מתוקצבת ב-11 מיליון שקלים, בית התפוצות - 8 מיליון שקלים והרשות הלאומית לתרבות הלאדינו - 1.1 מיליון שקלים.