החשב הכללי במשרד החוץ הורה היום (ראשון) למשרד החוץ להפסיק את כל הפעילות התקציבית שלו, זאת בשל הגרעון התקציבי החמור של 350 מיליון שקלים בו נמצא המשרד. חשב המשרד הוציא מסמך, שנשלח לכל המנהלים והעובדים וגם לכל השגרירויות בעולם - בו הודיע על הפסקת הפעילות הכוללת, פרט לאלו שלא ניתן לבטל בשל מחויבות חוזית קודמת. במסמך נכתב: "בחודשים האחרונים התנהלו דיונים רבים בין נציגי משרד החוץ לבין נציגי אגף התקציבים באוצר, בהשתתפות נציגי החשכ"ל, מתוך מטרה להסדיר את הפערים העמוקים הנאמדים במאות מיליוני שקלים בין חוק התקציב לרמת הפעילות המתקיימת בפועל. לצערנו, דיונים אלו לא הביאו לתוצאה הנדרשת".
הנציגויות בחו"ל נתבקשו להפסיק לאלתר את כלל נסיעות העבודה בכל הדרגים וכן להפסיק יוזמות הקשורות בהתקשרויות חדשות. בנוגע לקיימות - נכתב כי יש להפסיק רכש, כל עוד לא הדבר אינו מהווה הפרה חוזית וכך גם להפסיק הפעלת יועצים בתשלום שאינם בחוזה מחייב. בסעיפים נוספים נתכב כי תופסק לאלתר הפעלת עובדי אית"ן ועמ"ז בשעות נוספות, כל עוד הן אינן מחויבות בהסכם ההעסקה וכן יופסקו פעולות האירוח על חשבון תקציב הנציגויות, בהם כנסים ואירועים.

מהשגרירויות בארץ נדרש להפסיק לטפל בהתקשרויות חדשות וכאלה בתהליכים, כל עוד הדבר אינו מהווה הפרה חוזית, בנושא התחזוקה של המבנים בארץ יש לפעול על פי נוהל תחזוקת שבר בלבד וכן לבחון פרטני עצירת פעילויות רווחה והדרכה. יופסקו הקורסים, מלבד אלו המתקיימים ויופסקו גם נסיעות עבודה לחו"ל. עוד נכתב כי אין להזמין משלחות לביקור ותופסק פעוילות האיגוד, למעט שכר ותחזוקות שבר לתשתיות.
 
ממשרד החוץ נמסר בתגובה: ":יום הורה החשב הכללי במשרד האוצר, על הקפאת כל הפעילות התקציבית של משרד החוץ. ההוראה נתנה בשל הגרעון החמור בבסיס התקציב הקשיח של משרד החוץ ועל מנת להתאים את הפעילות של המשרד להוראת חוק התקציב. המשמעות העיקרית היא כי בעת הרגישה הזו אל מול האתגרים המדיניים והאסטרטגיים ובראשם האיום מצד איראן וגרורותיה וערב כינוס עצרת האו"ם משרד החוץ ונציגויותיו בעולם ישותקו כמעט כליל.

 אין מחלוקת כי הגירעון העמוק, עליו התרענו השכם והערב, הוא תוצאה של תת-תקצוב ידוע מראש, מצד פקידות אגף התקציבים של האוצר. 
מדובר במקרה חסר תקדים שבו פקידי האוצר משתקים משרד ממשלתי ללא כל דיון, ובכך גורמים לפגיעה חמורה ביחסי החוץ של מדינת ישראל.

שר החוץ פועל לפתרון המשבר. אנו מקווים כי פעילות המשרד החיונית לביטחון הלאומי ולביסוס מעמדה הבינלאומי של ישראל תשוב לסדרה".