חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק נעצר הבוקר (שלישי) ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה בירושלים, לאחר שלא שעה להנחיות השוטרים במתחם הר הבית ועורר פרובוקציות במקום, כל זאת בניגוד לנהלי ההתנהגות המוכרים למבקרים בהר הבית.

גליק הגיע לסיור מתואם בהר הבית מלווה בשני חברי קונגרס אמריקאים, ובתום הסיור חזר על דעת עצמו למקום, ומבלי שתיאם על כך עם איש. בתוך המתחם עורר פרובוקציות לטענת גורמים המעורים בפרטים, ולמרות שהתבקש לחדול מכך על ידי שוטרים - הוא לא נענה לבקשתם.

בשלב מסוים עוכב גליק לחקירה על ידי השוטרים. לטענת גורם המעורה בפרטים סירב חבר הכנסת לשעבר להתלוות אליהם, ובשלב זה הודיעו לו השוטרים כי הוא עצור ואזקו אותו באזיקים. לאחר מכן הוצא גליק ממתחם הר הבית, האזיקים הוסרו מידיו והוא נלקח לחקירה בגין חשד להתנהגות בלתי הולמת במתחם הר הבית והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

במטה ארגוני המקדש דרשו לשנות את הכללים המגבילים בהר הבית ר למעצרו של גליק: "לא ייתכן שבמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, הפורעים מאושרים להלך חופשי והמתפללים היהודים מודחקים לקבוצות מאובטחות ולמסלולי דחק, שגוררות מעצרים של חפים מפשע על שאינם עומדים בכללים הקשים והמגבילים. על הדרג המדיני לדאוג שהר הבית יאובטח כראוי כדי שיהודים יוכלו להלך שם חופשי, או לחלק את שעות הכניסה למקום אם אין מענה אבטחתי".