שרי החוץ של מצרים, צרפת, גרמניה וירדן קיימו דיון משותף באמצעות שיחת וידיאו בנושא הסכסוך הישראלי־פלסטיני, שבמהלכו דיברו על אופן חידושה של מה שהם מכנים "התקשרות נושאת פירות בין הצדדים". עם זאת, הם איימו כי סיפוח ישראלי יפגע קשות ביחסים בין ישראל למדינות האחרות.

בהודעתם הציעו השרים את תמיכתם בניסיונות להקל על חידוש המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים. עוד נמסר כי מדינות אלו "מחויבות לפתרון של שתי מדינות, ומסכימות כי כל סיפוח של שטח פלסטיני שנכבש ב־1967 יהווה הפרה של החוק הבינלאומי ויסכן את יסודות תהליך השלום".
ארבעת השרים הזהירו: "לצעד שכזה יהיו השלכות משמעותיות על הביטחון ויציבות האזור, והוא יהווה מכשול למאמצים להשגת שלום. עלולות להיות לצעד של סיפוח השלכות על הקשרים עם ישראל".

יצוין כי זוהי הפעם הראשונה מאז פרוץ משבר הסיפוח, שמצרים מאיימת בגלוי כי יחסיה עם ישראל עלולים להיפגע. שלוש המדינות האחרות כבר התבטאו באופן שכזה בשבועות האחרונים, במסגרת דיונים שנערכו באיחוד האירופי.

ירדן, שגילתה את התקיפות הרבה ביותר בנוגע לצעד הסיפוח, הגישה עד כה שלוש הצעות נגד ישראל בוועד המורשת של ארגון האו"ם לחינוך ותרבות אונסק"ו. ירדן הציעה, בין היתר, לפסול את כל ההחלטות הישראליות בנוגע למעמד ירושלים, ביקשה כי מערת המכפלה וקבר רחל יוגדרו בתור אתרים פלסטיניים והציעה לגנות את "התכנים האנטי־פלסטיניים" בספרי לימוד "שנכפו על תלמידים בירושלים". כעת, לאחר הפגישה המרובעת וגיוסה של מצרים למחאה נגד ישראל, ממשיכים שרי החוץ של צרפת וגרמניה לפעול ביתר שאת כדי להבהיר את דעותיהם בסוגיה זו.