בדו"ח הביקורת על רשות האוכלוסין, נקבע שבשנים האחרונות חל זינוק של מאות אחוזים במספר המקרים בהם סירבה מדינת ישראל לבקשות של תיירים להיכנס לתחומה. "על רשות האוכלוסין לבצע בקרה מקיפה ואיכותית על מערך הגבולות ולקדם תשתיות מידע לזיהוי נוסעים זרים", ממליץ מבקר המדינה בפרק על הכניסות לישראל בכל מעברי הגבול, שהעיקרי שבהם הוא מנמל התעופה בן גוריון.

מהנתונים עולה, כי כ-29.1 מיליון כניסות ויציאות היו במעברי הגבול במהלך שנת 2018. "חוסר בתשתיות מידע על נוסעים זרים לפני בואם לישראל ובקרה על המערך עלול לסכן את המדינה בכניסות נוסעים המעורבים בפשיעה ובפעולות טרור ולחשוף אותה להגירה בלתי חוקית לישראל", קובע המבקר.

"הביטחון הלאומי עלול להיפגע"

"שליטה של גורמים זרים בנכסים אסטרטגיים עלולה לפגוע במגוון רחב של אינטרסים לאומיים ובכלל זה פגיעה בביטחון הלאומי", כך מתריע היום (שני) מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדו"ח הביקורת על מעורבות חברות זרות בהקמה ובהפעלה של מיזמי תשתית לאומית חיונית.

"המעורבות הכלכלית הזרה בתחומי התשתיות הלאומיות ובתחומים בעלי השפעה משקית או לאומית רחבה, צריכה להיבחן בעתיד לאור שיקולי ביטחון לאומי ושיקולים עסקיים", קובע המבקר. "משימה זו מונחת לפתחה של ממשלת ישראל, בין באמצעות המטה לביטחון לאומי ובין באמצעות גורם אחר שייקבע".

אומדן היתרה המצטברת של ההשקעות הזרות בישראל עמדה ב-2017 על כ-129 מיליארד דולר ועל פי ההערכות, ההיקף השנתי של ההשקעות הזרות בארץ עומד על כ-18 מיליארד דולר. "גופים ממשלתיים העוסקים בהשקעות זרות, דוגמת משרד הביטחון, משרד האוצר ומשרד התחבורה וחברות ממשלתיות יוודאו, כי במסגרת פרוייקטי תשתית עתידיים ייבחנו בהקפדה הסיכונים שבמסירת הפרוייקט לחברה זרה, הן בבעלות פרטית והן בבעלות ממשלתית, בכלל זה מבנה הבעלות שלהן ולרבות היבטי ביטחון לאומי", ממליץ מבקר המדינה.

קשיים במניעת הברחות במעברי הגבול

בדוח על פיקוח רשות המיסים על המעברים, קובע מבקר המדינה כי הברחות הטובין דרך מעברי הגבול היבשתיים מוערכות במאות מיליוני שקלים בשנה. במהלך שנת 2018 עברו בשבעת מעברי הגבול היבשתיים כ-3.41 מיליון נוסעים. היקף הסחר עם ירדן עמד על כ-5.6 מיליארד שקל והרשות הפלסטינית – כ-32.7 מיליארד שקל. במהלך השנה נתפסו 808 הברחות טובין אסורות דרך מעברי הגבול היבשתיים והקנסות הכספיים הסתכמו בכ-1.7 מיליון שקל.

"אמצעי הביקורת מעלים קשיים במניעת הברחות טובין דרך מעברי הגבול וחלק מהכשלים עלולים להגיע גם לכדי פגיעה בבטחון המדינה", מתריע מבקר המדינה.

ביטוח לאומי נאלץ להתשמש במערכות מחשב ישנות

בדוח על יישום פרוייקט "תבל" לשדרוג מערך המחשוב במוסד לביטוח לאומי, ועל רקע משבר הקורונה, קובע מבקר המדינה כי "פערי היישום הנרחבים בביצוע הפרוייקט מאלצים את המוסד לביטוח לאומי להמשיך ולהשתמש במערכות ישנות, שאינן מאפשרות לשדרג את השירות לציבור".

במהלך 2018 שילם המוסד לביטוח לאומי גמלאות בהיקף כולל של כ-89.2 מיליארד שקל לכ-3.04 מיליון מקבלי קצבאות. ההערכות הן שבחודשים האחרונים זינק שיעור הגמלאות המשולמות, על רקע משבר הקורונה. בדו"ח מומלץ לפעול להאצת יישום פרוייקט "תבל". "להתקדמות ב'תבל' נודעת חשיבות רבה, הן לצורך שיפור השירות למבוטחים והן בהיבטים נוספים, כמו טעויות במיצוי הזכויות".