יושב ראש ועדת הכלכלה, חה"כ יעקב מרגי, הכריז היום (רביעי) על הקמת ועדת משנה לקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים. בראשות הוועדה תעמוד חברת הכנסת קרן ברק (הליכוד) המשמשת גם כיו"ר השדולה לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל (בשיתוף חה"כ עודד פורר) וכיו"ר השדולה למען התיירות (בשיתוף חה"כ קטי שטרית).

מיום היבחרה לכנסת, חה"כ קרן ברק פועלת לחיזוק מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מתוך הבנה שזה המנוע הכלכלי המשמעותי ביותר למשק הישראלי. הצורך בחיזוק המגזר התחזק באופן דרמטי נוכח משבר הקורונה שמכה, ללא רחמים, בעיקר בעסקים הקטנים והבינוניים.

סגנית יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה, חה"כ קרן ברק, אמרה עם היבחרה: "מזה שנים ארוכות אני פועלת לקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, הן כחברת כנסת, הן כאשת ציבור והן כאשת עסקים. כמי שהקימה עסק מצליח בעשר אצבעותיה וכמי שצמחה מתוך מגזר העסקים הקטנים והבינוניים, אני גאה לעמוד בראשות הוועדה שתפעל לחיזוק מגזר חשוב זה. חיזוק מגזר העסקים הקטנים והבינוניים הוא חיזוק כלכלת ישראל! אני מודה לחברי חה"כ יעקב מרגי על תמיכתו בהקמת ועדה זו ועל החלטתו למנות אותי כיושבת הראש. הוועדה בראשותי תפעל ליוזמה ולקידום כלי סיוע לעסקים הקטנים והבינוניים בהתמודדותם עם משבר הקורונה וכן לחיזוקם בעת שגרה. אתגרים משמעותיים ניצבים בפנינו והמלאכה מרובה".