בוועדת החוקה של הכנסת לא מחכים לפיזור הרשמי וכבר ביום ראשון הקרוב יתחילו להכין לקריאה ראשונה את חוק הבחירות לכנסת ה-24, הכולל הוראות מיוחדות לבחירות בזמן קורונה. הצעת החוק נועדה להתמודד עם הנסיבות החריגות שנוצרו לאחר שלוש מערכות בחירות סמוכות ובשל מצב החירום נוכח התפשטות נגיף הקורונה. 

בין היתר הוצע כי ליד שמו של כל בוחר שהצביע בקלפי תירשם שעת ההצבעה, כדי שניתן יהיה לקיים חקירה אפידמיולוגית, אם יתברר שמדובר בחולה מאומת. אם קלפי מסוימת תחשף לחולה קורונה, יוסמכו יושבי הראש של הוועדות המחוזיות, להורות על דחיית פתיחת קלפי, על הפסקת ההצבעה ועל חידושה, על הוספת זמן להצבעה, כמו גם על קביעת סידורים מיוחדים, כמו מעבר להצבעה במעטפות כפולות.

גדעון סער ויפעת שאשא ביטון במסר משותף לאחר הודעת ההצטרפות

הצעת החוק תיקבע כהוראת שעה הסדרי הצבעה מיוחדים בבתי אבות, בבתי דיור מוגן ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות שבהם מתגוררים לפחות חמישה דיירים. בנוסף, הצעת החוק תסדיר הצבעה בקלפיות מיוחדות של אנשים החייבים בבידוד, בין אם הם חולים ובין אם חייבים בבידוד שאינם חולים. בקלפי בבתי האבות יהיו רשאים להצביע גם שוטרים או מפקחים שהוצבו שם לשם שמירה על הסדר, וכן עובדי הצוות של בית האבות.

יושב ראש הוועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם סגניו ועם שר הבריאות יולי אדלשטיין, יקבע הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפיות ייעודיות של חייבים בבידוד, ובכלל זה הוראות בדבר הגעה למקום הקלפי וחזרה ממנו, סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות, סדרי ההצבעה בהן, שעות הצבעה בקלפיות הייעודיות בכלל או בקלפי מסוימת. ההוראות ייקבעו תוך מתן תשומת לב לחשיבות לאפשר לכל בוחר לממש את זכותו להצביע בבחירות, תוך צמצום ההידבקות בנגיף הקורונה בקרב הציבור במהלך הבחירות.

בגלל מגבלות הקורונה, הצעת החוק תאפשר לוועדת הבחירות המרכזית ולוועדות האזוריות לקיים ישיבות בזום. כמו כן מבקשת הצעת החוק לקצר לוחות זמנים הקשורים למערכת הבחירות ובתוך כך, לקצר את מועדי הרישום של מפלגות חדשות אצל רשם המפלגות ואת נוהלי גיוס עובדי מדינה לוועדת הבחירות המרכזית.